Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider small

bip

baner sredni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie promowało projekt "Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 
w Krasnymstawie" w trakcie festynu z okazji Dnia Ziemi 2017
zorganizowanego przez Stowarzyszenie "Wspólny Krasnystaw" i "Sanctus Nemus".

Projekt dofinansowywany jest z Funduszy Europejskich. Wartość dofinansowania z UE: 20.135.517,25 PLN

foto 11

foto 12

baner maly

news

 

 

wfosigw ue fundusze top

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”

Koszt całkowity projektu brutto: 418.077,00 zł
Wysokość dofinansowania: 288.915,00 zł
Wysokość wkładu własnego: 129.162,00 zł

Źródło dofinansowania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o dofinansowanie projektów na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno – ściekowej Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o przyznanie dotacji na wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Krasnystaw oraz modernizacji oczyszczalni ścieków. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz uzyskał wysoką ocenę merytoryczną i na ogłoszonej przez organizatora konkursu ogólnokrajowej liście rankingowej znalazł się na 18 miejscu.