Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider small

biuletyn informacji publicznej

baner redni

W dniu 11 maja 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o., Radosław Rysak i właściciel Zakładu
Instalacji Sanitarnych Wiesław Maruszak podpisali Umowę na roboty budowlane dla zadania
"Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie - Zadanie IV: Planowane
osiedle pomiędzy ulicami: Polewana, Okrzei, Królowej Jadwigi".
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto wynosi 258.300,00 PLN.
Termin realizacji Zadania to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.


Foto IV 2

O kolejnych naszych działaniach będziemy Państwa sukcesywnie informować w zakładce
"Aktualności". 
Zapraszamy do ponownych wizyt na naszych stronach.


Foto IV 1

baner redni

W związku z obowiązkiem do upublicznienia na stronie internetowej informacji o funkcjonowaniu mechanizmu
umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych,
zamieszczamy poniżej:
1. Link do elektronicznego sytemu zgłaszania za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:

   - http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

2. Specjalny adres e-mail:

   - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

baner redni
W dniu 14.09.2016 r. Uchwałą nr 12/10/16 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie została powołana Jednostka Realizująca Projekt i Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO).

Do obowiązków Jednostki Realizującej Projekt należy w szczególności:

1. Zarządzanie Projektem w całym okresie jego realizacji na zasadach i warunkach spełniających ramy prawa i zapisów
    Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia"
    "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie".
2. Reprezentowania Beneficjenta we wszystkich sprawach organizacyjnych, technicznych, finansowych i prawnych.
3. Koordynowania działań wszystkich konsultantów zewnętrznych pełniących usługi w zakresie:
    - pomocy technicznej,
    - pełnienia nadzorów wykonawczych (inżynier Kontraktu),
    - zarządzania realizacją Projektu (Audytor)
4. Prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej w zgodzie z zapisami Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o Finansach,
    Publicznych i Wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących.
5. Sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji Projektu, dokumentacji związanej z uruchomieniem
    płatności i rozliczeń.
6. Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją Projektu.

Skład Jednostki Realizującej Projekt:

Andrzej Kmicic - pełnomocnik ds Projektu
Radosław Rysak - kierownik JRP
Maria Laskowska - specjalista finansowy
Ryszard Kozłowski - specjalista techniczny
Jan Grzyb - specjalista organizacyjno-prawny
Izabella Wodyńska - specjalista finansowy
Justyna Pacan - specjalista organizacyjno-prawny
Monika Zając - specjalista techniczny
Wiesław Jamróz - specjalista techniczny

Kontakt do Jednostki Realizującej Projekt: telefon: +48 82 576 23 76; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

baner sredni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie promowało projekt "Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 
w Krasnymstawie" w trakcie festynu z okazji Dnia Ziemi 2017
zorganizowanego przez Stowarzyszenie "Wspólny Krasnystaw" i "Sanctus Nemus".

Projekt dofinansowywany jest z Funduszy Europejskich. Wartość dofinansowania z UE: 20.135.517,25 PLN

foto 11

foto 12

baner maly

news

 

 

wfosigw ue fundusze top

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”

Koszt całkowity projektu brutto: 418.077,00 zł
Wysokość dofinansowania: 288.915,00 zł
Wysokość wkładu własnego: 129.162,00 zł

Źródło dofinansowania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie w ramach działania 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o dofinansowanie projektów na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno – ściekowej Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o przyznanie dotacji na wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Krasnystaw oraz modernizacji oczyszczalni ścieków. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz uzyskał wysoką ocenę merytoryczną i na ogłoszonej przez organizatora konkursu ogólnokrajowej liście rankingowej znalazł się na 18 miejscu.

Podkategorie