Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider small

biuletyn informacji publicznej

baner redni

W dniu 11 maja 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o., Radosław Rysak i właściciel Zakładu
Instalacji Sanitarnych Wiesław Maruszak podpisali Umowę na roboty budowlane dla zadania
"Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie - Zadanie IV: Planowane
osiedle pomiędzy ulicami: Polewana, Okrzei, Królowej Jadwigi".
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto wynosi 258.300,00 PLN.
Termin realizacji Zadania to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.


Foto IV 2

O kolejnych naszych działaniach będziemy Państwa sukcesywnie informować w zakładce
"Aktualności". 
Zapraszamy do ponownych wizyt na naszych stronach.


Foto IV 1