Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że odbiór choinek z zabudowy wielorodzinnej odbędzie się w dniach 20 stycznia i 3 luty 2021 r. Choinki należy ustawiać obok wiat śmietnikowych. Uprasza się o nie wrzucanie choinek do pojemników na odpady. Choinki wystawione do odbioru są traktowane jako frakcja odpadów biodegradowalnych i muszą być pozbawione wszelkich lampek i ozdób wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru, metalu i szkła.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
informuje, ze z dniem 1.01.2021 r. uległ zmianie druk "Wniosku o wydanie
warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej. Powyższe spwodowane jest zmianą przepisów Prawa Budowlanego.
Wnioski złożone po dniu 1.01.2021 r. na "starych drukach" będą odsyłane
bez rozpatrzenia.

Link do wniosku - [pobierz]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” prowadzonym w formie zapytania ofertowego. [szczegóły]
Termin składania ofert: 21.01.2021 godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert:  21.01.2021 godz. 10:15.   
Infirmacja z otwarcia ofert [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” [szczegóły].
Termin składania ofert - 15.01.2021., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert  -  15.01.2021., godz. 10:15
Wyjaśnienia z dn. 07.01.2021r  [szczegóły]  
Wyjaśnienia z dn. 08.01.2021r  [szczegóły]  
Edytowalny załącznik Nr.1 - Szczegółowy OPZ  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]

 

pgk ue fundusze top

W związku z oddaniem do użytku ostatniego etapu rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w  Krasnymstawie, przypominamy o uproszczonej procedurze
podłączenia nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej dla n/w zadań:

- Zadanie I    - ul. Kościuszki (i boczne)
- Zadanie II   - ul. Witosa (i boczne)
- Zadanie III  - ul. Stokowa (i boczne)
wybudowanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” 

[szczegóły]