Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

baner fundusze unijne

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przediębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie
ofertowe na "Dostawę używanego walca drogowego bębnowego z wibracją dwustopniową
na dwa lub jeden bęben".
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert 8.05.2017 r. godz. 11.00
[szczegóły]

baner maly

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony
na "Rozbudowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie IV:
Planowanie osiedle pomiędzy ulicami: Polewana; Okrzei; Królowej Jadwigi" realizowane
w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni
ścieków w Krasnymstawie"
[szczegóły]
[Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami dla Zadania IV]

UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert - nowy termin: 10.03.2017 r. godz. 11.00.-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.03.2017 r. Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.04.2017 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie
ofertowe na "Odtworzenie nawierzchni asfaltowych po awariach wodociągowych"
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert: 5.05.2017 r. do godz. 11.00.
[szczegóły]

baner maly
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony
na „Rozbudowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III:
ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska,
ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)” realizowane w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie".
[szczegóły]
[Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami dla Zadania III]
UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert - nowy termin: 10.03.2017 r. godz. 11.00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.03.2017 r. Infromacja z otwarcia ofert [szczegóły]

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania
ofert cenowych dla zamówienia pod nazwą "Dostawa fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego typu skrzyniowego z podwójną kabiną dla Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie”
Termin składania ofert do dnia 6 marca 2017 r. do godziny 13:00.
[szczegóły]