Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2022/2023 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” – znak ZO/07/2022. [szczegóły]
Termin składania ofert: 11.10.2022 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  11.10.2022 r. godz. 10.15

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie” znak sprawy: ZS/ZO/08/2022. [szczegóły]   
Termin składania ofert: 16.08.2022 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:   16.08.2022 r. godz. 10.15   
Zapytanie ofertowe — po zmianie z dn 08_08_2022  [szczegóły]
Wyjaśnienia z dnia 08.08.2022 zapytanie ofertowe    [szczegóły]   
Wyjaśnienia z dnia 09.08.2022  [szczegóły]   
Wyjaśnienia z dnia 11.08.2022  [szczegóły]
Informacja o kwocie jaką Zamamwiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia [sczegóły]
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

woda fontanna

oszczedanie wody

Szanowni mieszkańcy Krasnegostawu, w związku z narastającym ogólnokrajowym
deficytem wody oraz przedłużającym się okresem suszy - Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie apeluje o oszczędne i
racjonalne gospodarowanie wodą i możliwie oszczędny pobór wody z miejskiej
sieci wodociągowej. Prosimy o wykorzystywanie wody przede wszystkim do celów
spożywczych i socjalnych oraz ograniczenie do minimum używania wody do
podlewania trawników, ogrodów, mycia pojazdów oraz napełniania przydomowych
basenów.
Wysokie zużycie wody do celów innych niż spożywcze i socjalne może powodować
zakłócenia w dostawie wody z miejskiej sieci wodociągowej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” znak sprawy: ZO/06/2022. [szczegóły]
Termin składania ofert: 14.06.2022 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  14.06.2022 r. godz. 10.15  
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację  [szczegóły]  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzstniejszej ZO_06_2022  [szczegóły]