Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

             brak wody 320

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
informuje,że w dniu 4.03.2021 r. w godzinach 8.00 - 14.00 nastąpi przerwa
w dostawie wody w ulicach: Pszczela; Błonie. 
Powyższe związane jest z włączeniem przebudowywanego odcinka
sieci wodociągowej do systemu wodociągowego miasta Krasnystaw.

Przepraaszamy za powyższe utrudnienia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
informuje, ze z dniem 1.01.2021 r. uległ zmianie druk "Wniosku o wydanie
warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej. Powyższe spwodowane jest zmianą przepisów Prawa Budowlanego.
Wnioski złożone po dniu 1.01.2021 r. na "starych drukach" będą odsyłane
bez rozpatrzenia.

Link do wniosku - [pobierz]

pgk ue fundusze top

W związku z oddaniem do użytku ostatniego etapu rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w  Krasnymstawie, przypominamy o uproszczonej procedurze
podłączenia nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej dla n/w zadań:

- Zadanie I    - ul. Kościuszki (i boczne)
- Zadanie II   - ul. Witosa (i boczne)
- Zadanie III  - ul. Stokowa (i boczne)
wybudowanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” 

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” prowadzonym w formie zapytania ofertowego. [szczegóły]
Termin składania ofert: 05.03.2021 godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert:  05.03.2021 godz. 10:15.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do środowiska oczyszczonych ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” prowadzonym w formie zapytania ofertowego. [szczegóły]
Termin składania ofert: 09.02.2021 godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert:  09.02.2021 godz. 10:15.   
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia 02.02.2021r.  [szczegóły]   
Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dn. 03.02.21r - Schemat technologiczny oczyszczalni_stan aktualny  [szczegóły]  
Załącznik nr 2 do wyjaśnień z dn. 03.02.21r_ Schemat technologiczny oczyszczalni_ po modernizacji  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]