Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Informujemy, że mieszkańcy Krasnegostawu przywożący do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady remontowe, rozbiórkowe i sanitarne takie jak:
- stolarka budowlana: okna, drzwi
- wanny
- umywalki
- kabiny prysznicowe
- muszle toaletowe, spłuczki
- grzejniki
- płytki
- gruz
- rynny
- ościeżnice
zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Miasta Krasnystaw opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy strefowej przepompowni ścieków P-1 w Krasnymstawie” . [szczegóły]
Termin składania ofert: - 17.11.2020., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: - 17.11.2020., godz. 10:15   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]

pgk ue fundusze top

W związku z oddaniem do użytku ostatniego etapu rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w  Krasnymstawie, przypominamy o uproszczonej procedurze
podłączenia nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej dla n/w zadań:

- Zadanie I    - ul. Kościuszki (i boczne)
- Zadanie II   - ul. Witosa (i boczne)
- Zadanie III  - ul. Stokowa (i boczne)
wybudowanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” 

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza
przetarg nieograniczony na realizację zamówienia sektorowego pn: "Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę
zespołu garaży dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie".
                                                                                                   [szczgóły]

Termin składania ofert: 3.11.2020 r. do godz.10.00
Termin otwarcia ofert:   3.11.2020 r. godz. 10.15  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza
do składania ofert w postępowaniu pn: „Sukcesywna dostawa soli drogowej na
potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2020/2021
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka  z o.o. w Krasnymstawie".

                                                                                                                [szczegóły]

Termin składania ofert: 23.10.2020 r. godz. 10.30
Termin otwarcia ofert:   23.10.2020 r. godz. 10.45  
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej[szczegóły]