Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że odbiór choinek z zabudowy wielorodzinnej odbędzie się w dniach 18 stycznia i 6 luty 2023 r. Choinki należy ustawiać obok wiat śmietnikowych. Uprasza się o nie wrzucanie choinek do pojemników na odpady. Choinki wystawione do odbioru są traktowane jako frakcja odpadów biodegradowalnych i muszą być pozbawione wszelkich lampek i ozdób wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru, metalu i szkła.

pgk ue fundusze top

W związku z oddaniem do użytku ostatniego etapu rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w  Krasnymstawie, przypominamy o uproszczonej procedurze
podłączenia nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej dla n/w zadań:

- Zadanie I    - ul. Kościuszki (i boczne)
- Zadanie II   - ul. Witosa (i boczne)
- Zadanie III  - ul. Stokowa (i boczne)
wybudowanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” 

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie"  [szczegóły]
Termin składania ofert: 04.01.2023 r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:   04.01.2023 r. godz. 12.00   
Wyjaśnienia z dnia 30.12.2022r.  [szczegóły]   
Informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]   
Ogłoszenie o wyniku postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 209,7 kWp oraz 49,83 kWp dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie” - znak sprawy ZP/03/2022 [szczegóły]

Termin składania ofert: 12.01.2023 r. godz. 10.00 NIEAKTUALNY
Termin otwarcia ofert:   12.01.2023 r. godz. 11.00 NIEAKTUALNY 
Zmiana treści dokumentów w dniu 16.12.2022  [szczegóły]  
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana dokumentów postępowania w dniu 21.12.2022 [szczegóły]
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Nowy termin składania ofert: 16.01.2023 r. godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert:  16.01.2023 r. godz. 11:00    
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Sprostowanie informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]

Szanowni klienci
Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w okresie zimowym od dnia 5.12.2022 r. do dnia 30.12.2022 r. będzie czynny:
- poniedziałek - piątek w godzinach od 7:00 do 15:00
- sobota w godzinach od 9:00 do 13:00

Dane kontaktowe:
Siedziba Spółki ul. Piekarskiego 3 – telefon 82 576 23 76
Zakład Oczyszczania i Dróg ul. Piłsudskiego 54 - telefon 82 576 40 26