Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

baner fundusze unijne

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia pod nazwą "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu skrzyniowego z podwójną kabiną dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie”
Termin składania ofert do dnia 22 luty 2017 do godziny 13:00.
[szczegóły]

baner maly

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje, że w dniu 31.01.2017 r.
została wszczęta procedura dotycząca zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie
Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie na usługę 
"Zarządzanie projektem pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją
oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii
Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020".
Dokumenty przetargowe
dostępne są do pobrania z portalu "Baza konkurencyjności" pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1019253.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.02.2017 r. Informacja z otwarcia ofert: [szczegóły]

baner maly

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony
na "Rozbudowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie IV:
Planowanie osiedle pomiędzy ulicami: Polewana; Okrzei; Królowej Jadwigi" realizowane
w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni
ścieków w Krasnymstawie"
[szczegóły]
[Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami dla Zadania IV]

 

baner maly
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony
na „Rozbudowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III:
ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska,
ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)” realizowane w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie".
[szczegóły]
[Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami dla Zadania III]

baner sredni

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2017 r. Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o., Krzysztof Sugalski
i Prezes Zarządu ZDI Sp. z o.o. Zdzisław Ostasz reprezentujący Konsorcjum Firm: ZDI Sp. z o.o.
w Zamościu oraz RZI Człuchów Sp. z o.o. podpisali Umowę o świadczenie usług Inżyniera
Kontraktu dla Projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni
ścieków w Krasnymstawie".

foto 1

Przedmiotem Umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla następujących zadań:
1. Zadanie I - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki (ul. Kościuszki
    do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana).
2. Zadanie II - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy Witosa (ul. Witosa do granicy
    aglomeracji, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Wiśniowa, ul. Kwaitowa, ul. Gołębia, ul. Polna,
    ul. Kółkowa, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowa, ul. Makowa, ul. Bohaterów Września, ul. Wójta
    Stanisława).
3. Zadanie III - Rozbudowa sytemu kanalziacji sanitarnej w ulicy Stokowej (ul. Stokowa, 
    ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby).
4. Zadanie IV - Rozbudowa sytemu kanalziacji sanitarnej - planowane osiedle pomiędzy ulicami:
    Polewana, Okrzei, Królowej Jadwigi.
5. Zadanie V - Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków.
6. Zadnie VI - Rozbudowa sytemu GIS.
Podpisanie Umowy z Inżynierem Kontraktu rozpoczyna intensywny okres przygotowania
do realizacji Projektu.
O następnych naszych działaniach będziemy Państwa sukcesywnie informować
w "Aktualnościach". Zapraszamy do ponownych wizyt na naszej stronie.

foto 2