Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia pod nazwą "Dostawa posypywarki ciągnionej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o."

Termin składania ofert do dnia 28 października 2016 do godziny 11:00.

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia pod nazwą "Dostawa posypywarki ciągnionej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o."

Termin składania ofert do dnia 19 października 2016 do godziny 11:00.

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia obejmującego "Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych po awariach wodociągowych"

Termin składania ofert do dnia 26 października 2016 do godziny 11:00.

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w zakładce "HARMONOGRAM" zamieszczono terminy odbioru nieczystości stałych oraz odpadów zielonych i popiołów w okresie październik 2016 - luty 2017 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji przetargowych dotyczących zamówień na wykonanie robót budowlanych według standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („czerwona książka”) dla Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”

Znak sprawy: ZP/PN/3/2016

Termin składania ofert: 27.09.2016 r. do godz. 11.00

[szczegóły]