Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie w 2020r.”  [szczegóły]
Termin składania ofert: 18.12.2019 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 18.12.2019 godz. 10:15.

pgk ue fundusze top

W związku z oddaniem do użytku ostatniego etapu rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w  Krasnymstawie, przypominamy o uproszczonej procedurze
podłączenia nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej dla n/w zadań:

- Zadanie I    - ul. Kościuszki (i boczne)
- Zadanie II   - ul. Witosa (i boczne)
- Zadanie III  - ul. Stokowa (i boczne)
wybudowanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa kanalizacji
nitarnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” 

[szczegóły]

W miesiącu siepiniu 2018 r. - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie uruchomiło dla swoich Klientów Internetowe Biuro Obsługi Klienta - iBOK. Biuro umożliwia łatwy i prosty kontakt z Biurem Obsługi Klienta oraz działem Finansowo-Księgowym przedsiębiorstwa. Od teraz każdy mieszkaniec posiadający dostęp do internetu może zalogować się do sytemu by sprawdzić obecny stan konta, wystawione faktury oraz podstawowe informacje odnoszące się do posiadanej umowy na wodę i ścieki lub inne usługi świadczone przez spółkę.
[czytaj więcej] 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na „Sprzedaż używanego samochodu ciężarowego RENAULT MASCOTT przystosowanego do wywozu odpadów komunalnych”.  [szczegóły]
Termin składania ofert: 03.12.2019 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  03.12.2019 godz. 10:15.  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Informacja o zamknięciu przetargu   [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, że w dniu 20.11.2019r. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw,została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Krasnegostawu – Robert Kościuk, Prezes Zarządu PGK
Sp. z o.o. – Andrzej Kmicic, Przedstawiciele Wykonawcy – Firmy Inżynieria Rzeszów S.A.: Prezes Zarządu – Grzegorz Król oraz Członek Zarządu – Mirosław Ciura.

Kontrakt,stanowiący ostatnie zadanie inwestycyjne wchodzące w skład Projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16, zawarty został na kwotę
19 649 250,00 PLN brutto -  z czego pozyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 11 360 250,00 PLN. Pozostałą część stanowią środki finansowe Urzędu Miasta Krasnystaw oraz środki własne Przedsiębiorstwa.  

Planowany termin zakończenia Robót: 08.2021r.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, którego głównym celem jest poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych Miasta Krasnystaw, obejmuje m.in.:

  • budowę suszarni osadów pościekowych, wykorzystującej jako źródło ciepła energię słoneczną;
  • wymianę urządzeń do odwadniania osadów - na bardziej wydajne i energooszczędne;
  • poprawę procesu stabilizacji osadów pościekowych pozwalającego na ograniczenie ich ilości oraz uciążliwości zapachowej;
  • hermetyzację obiektów technologicznych oczyszczalni;
  • montaż urządzeń do filtracji i dezodoryzacji;
  • wymianę urządzeń reaktora biologicznego;
  • wymianę oświetlenia zewnętrznego oczyszczalni na oprawy oświetleniowe LED;
  • zakup pojazdów do obsługi gospodarki osadowej oczyszczalni.
Foto 1 Custom  Foto 2 Custom  Foto 3 Custom