Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

baner fundusze unijne

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

baner maly
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony
na „Rozbudowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III:
ul. Stokowa (ul. Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska,
ul. Czuby, ul. Łukasińskiego)” realizowane w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie".
[szczegóły]
[Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami dla Zadania III]
UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert - nowy termin: 10.03.2017 r. godz. 11.00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.03.2017 r. Infromacja z otwarcia ofert [szczegóły]

baner maly

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony
na "Rozbudowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie IV:
Planowanie osiedle pomiędzy ulicami: Polewana; Okrzei; Królowej Jadwigi" realizowane
w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni
ścieków w Krasnymstawie"
[szczegóły]
[Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami dla Zadania IV]

UWAGA:
Zmiana terminu składania ofert - nowy termin: 10.03.2017 r. godz. 11.00.-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.03.2017 r. Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania
ofert cenowych dla zamówienia pod nazwą "Dostawa fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego typu skrzyniowego z podwójną kabiną dla Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie”
Termin składania ofert do dnia 6 marca 2017 r. do godziny 13:00.
[szczegóły]

Harmonogram na wyżej wymieniony okres dostępny jest w zakładce HARMONOGRAM

baner maly

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje, że w dniu 31.01.2017 r.
została wszczęta procedura dotycząca zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie
Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie na usługę 
"Zarządzanie projektem pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją
oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii
Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020".
Dokumenty przetargowe
dostępne są do pobrania z portalu "Baza konkurencyjności" pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1019253.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.02.2017 r. Informacja z otwarcia ofert: [szczegóły]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.02.2017 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]