Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

pgk ue fundusze top

W związku z oddaniem do użytku ostatniego etapu rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w  Krasnymstawie, przypominamy o uproszczonej procedurze
podłączenia nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej dla n/w zadań:

- Zadanie I    - ul. Kościuszki (i boczne)
- Zadanie II   - ul. Witosa (i boczne)
- Zadanie III  - ul. Stokowa (i boczne)
wybudowanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” 

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza
przetarg pisemny na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego STAR 200
typu bramowiec przystosowanego do wywozu odpadów komunalnych
w kontenerach typu KP7, KP10 i Mulda.  [szczegóły]   
Termin składania ofert:  25.10.2021r. godz. 10:00   

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (pługiem odśnieżnym) dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”. [szczegóły]
Termin składania ofert: 15.10.2021r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:  15.10.2021r. godz. 12:00
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 04.10.201 r.[szczegóły]
I
nformacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [szczegóły]
Z
awiadomienie o unieważnieniu postępowania [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie za rok 2021 oraz za rok 2022”. [szczegóły]
Termin składania ofert: 04.10.2021r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:  04.10.2021r. godz. 11:20

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2021/2022 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”. [szczegóły]
Termin składania ofert:  30.09.2021r. godz. 10:00   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]