Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych kompleksowej przebudowy strefowych przepompowni ścieków w Krasnymstawie” . [szczegóły]
Termin składania ofert: - 05.03.2020., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  - 05.03.2020., godz. 10:15.

W miesiącu siepiniu 2018 r. - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie uruchomiło dla swoich Klientów Internetowe Biuro Obsługi Klienta - iBOK. Biuro umożliwia łatwy i prosty kontakt z Biurem Obsługi Klienta oraz działem Finansowo-Księgowym przedsiębiorstwa. Od teraz każdy mieszkaniec posiadający dostęp do internetu może zalogować się do sytemu by sprawdzić obecny stan konta, wystawione faktury oraz podstawowe informacje odnoszące się do posiadanej umowy na wodę i ścieki lub inne usługi świadczone przez spółkę.
[czytaj więcej] 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Z. Tokarzewskiego oraz w ulicy Granicznej w Krasnymstawie”.  [szczegóły]

Termin składania ofert - 14.02.2020., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert   - 14.02.2020., godz. 11:15.
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”, prowadzonym w formie zapytania ofertowego.
[szczegóły]   
Termin składania ofert - 05.02.2020., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert - 05.02.2020., godz. 11:15.  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]