Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”  [szczegóły]
Termin składania ofert - 23.01.2020., godz. 10:00   NIEAKTUALNY
Termin otwarcia  ofert - 23.01.2020., godz. 10:15   NIEAKTUALNY

UWAGA !!!  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Nowy termin składania ofert: 27.01.2020 r. godz. 10:00  [szczegóły]
Nowy termin otwarcia ofert:  27.01.2020 r. godz. 10:15  

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 21.01.2020  [szczegóły]
UWAGA: W związku z zamieszczonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ z dnia 21.01.2020 zmianie uległy:  SIWZ, Załacznik nr.2 do SIWZ.

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 22.01.2020  [szczegóły]
UWAGA: W związku z zamieszczonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ z dnia 22.01.2020 zmianie uległy:  SIWZ oraz Załacznik nr.3 do SIWZ.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” prowadzonym w formie zapytania ofertowego. [szczegóły]     
Termin składania ofert: 14.01.2020  godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:   14.01.2020  godz. 10:15   
Wyjaśnienia z dn. 07.01.2020r.  [szczegóły]    
Zapytanie ofertowe po zmianie  z dn.07.01.2020r.  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Miasto Krasnystaw zabudowa jednorodzinna [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie w 2020r.”  [szczegóły]
Termin składania ofert: 18.12.2019 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 18.12.2019 godz. 10:15.
Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 16.12.2019r.  [szczegóły]
Wzór umowy po zmianie z dnia 16.12.2019  [szczegóły]    
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]     
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

pgk ue fundusze top

W związku z oddaniem do użytku ostatniego etapu rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w  Krasnymstawie, przypominamy o uproszczonej procedurze
podłączenia nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej dla n/w zadań:

- Zadanie I    - ul. Kościuszki (i boczne)
- Zadanie II   - ul. Witosa (i boczne)
- Zadanie III  - ul. Stokowa (i boczne)
wybudowanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” 

[szczegóły]