Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

baner fundusze unijne

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

baner redni
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony
na "Rozbudowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I:
ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, 
ul. Bociania, Polewana) realizowany w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie".
[szczegóły]

[Dokumentacja projektowa wraz załącznikami dla Zadania I ]

Termin składania ofert: 3.08.2017 r. godzina 11.00

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
zawiadamia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 31.05.2017 r. do godz. 14.30
w siedzibie Spółki lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki).

Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 01.06.2017 r. o godz. 10.00.

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym - [szeczgóły]
2. Uchwała Rady Nadzorczej - [szczegóły]
3. Regulamin postępowania kwalifikacyjnego - [szczegóły]
4. Kwestionariusz osobowy - [szczegóły]
5. Oświadczenie - [szczegóły]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w Regulaminie
[szczegóły]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zakończeniu drugiej fazy postępowania [szczegóły]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

baner redni
W dniu 21.06.2017 r. przekazano wykonawcy plac budowy do realizacji budowy sieci kanalizacji
sanitarnej Zadanie III ulice: Stokowa, Ściegiennego, Bieleszy, Niesieckiego, Wąska, Czuby,
Łukasińskiego w ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją
oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie".

Ponadto w dniu dzisiejszym wykonawca robót Zakład Instalacji Sanitarnych rozpoczął prace
przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej - Zadanie IV - osiedle pomiędzy ulicami Okrzei,
Królowej Jadwigi i Polewanej.

 fot 1

fot 2

fot 3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na: "Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw - nakładki asfaltowe"

Termin składania ofert: 22.06.2017  godz. 11:00  [szczegóły]

23.06.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie
ofertowe na: "Remont ulic Miasta Krasnystaw" z podziałem na dwa zadania:
Zadanie Nr 1 - "Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw - nakładki asfaltowe"
Zadanie Nr 2 - "Odtworzenie nawierzchni asfaltowych po awariach wodociągowych"

Termin składania ofert: 8.06.2017 r. godz. 11.00 [szczegóły]

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 12.06.2017 godz. 11:00.

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego i terminu składania ofert z dnia 05.06.2017 [szczegóły]
Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 05.06.2017 [szczegóły]
Załącznik nr 1 dla Zadania Nr 1 - Formularz Oferty po zmianie z dnia 05.06.2017 [szczegóły]

Odpowiedzi na zapytania z dnia 08.06.2017 [szczegóły]
Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego z dnia 08.06.2017 r. [szczegóły]
Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 08.06.2017r.[szczegóły]
Załącznik nr 1 dla Zadania Nr 1 - Formularz Oferty po zmianie z dnia 08.06.2017 r. [szczegóły]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o unieważnieniu postępowania [szczegóły]