Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: „Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie” - znak sprawy: ZP/02/2024. [szczegóły] [BIP]
Termin składania ofert: 31.05.2024 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert:  31.05.2024 godz. 9:30   
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 24.05.2024  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadów na wirówkach dekantacyjnych na Oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie." - znak sprawy: ZS/ZO/03/2024. [szczegóły] [BIP]
Termin składania ofert: 10.05.2024 godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  10.05.2024 godz. 9.30  
Informacja o maksymalnej kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej Ø 300mm w ulicy Kołowrót w Krasnymstawie przy wykorzystaniu technologii bezwykopowej rękawa z włókna szklanego utwardzanego na miejscu przy wykorzystaniu promieni UV” - znak sprawy: ZS/ZO/02/2024. [szczegóły] [BIP]
Termin składania ofert: 21.02.2024 godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  21.02.2024 godz. 9.30   
Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego z dn. 09.02.2024r Wykonawcy  [szczegóły]   
Informacja o maksymalnej kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych NANOCOLOR firmy MACHEREY-NAGEL dla potrzeb Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie." - znak sprawy: ZS/ZO/01/2024. [szczegóły] [BIP]
Termin składania ofert: 12.02.2024 godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  12.02.2024 godz. 9.30   
Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego z dn. 06.02.2024r Wykonawcy  [szczegóły]   
Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego z dn. 09.02.2024r Wykonawcy  [szczegóły]   
Informacja o maksymalnej kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie II POSTĘPOWANIE” - znak sprawy: ZP/01/2024. [szczegóły] [BIP]

Termin składania ofert: 23.01.2024 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert:  23.01.2024 godz. 9:30
Wyjaśnienia z dnia 16.01.2024  [szczegóły]
Informacja o maksymalnej kwocie jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]     
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]    
Ogłoszenie o wyniku postępowania  [szczegóły]