Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie” - znak sprawy: ZP/01/2023. [szczegóły]
Termin składania ofert: 24.03.2023 godz. 9:00
Termin otwarcia ofert:  24.03.2023 godz. 9:30

pgk ue fundusze top

W związku z oddaniem do użytku ostatniego etapu rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w  Krasnymstawie, przypominamy o uproszczonej procedurze
podłączenia nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej dla n/w zadań:

- Zadanie I    - ul. Kościuszki (i boczne)
- Zadanie II   - ul. Witosa (i boczne)
- Zadanie III  - ul. Stokowa (i boczne)
wybudowanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” 

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” - znak sprawy: ZS/ZO/03/2023.  [szczegóły]
Termin składania ofert:  22.02.2023  godz. 10:00  
Termin otwarcia ofert:   22.02.2023  godz. 11:00   
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [szczegóły]    
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” - znak sprawy: ZS/ZO/02/2023. [szczegóły]
Termin składania ofert: 10.02.2023 godz. 10:00   NIEAKTUALNY
Termin otwarcia ofert:  10.02.2023 godz.  11:00  NIEAKTUALNY
Wyjaśnienia z dnia 07.02.2023  [szczegóły]  
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Nowy termin składania ofert: 15.02.2023 r. godz. 10:00
Nowy termin otwarcia ofert:  15.02.2023 r. godz. 11:00 
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [szczegóły]  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że odbiór choinek z zabudowy wielorodzinnej odbędzie się w dniach 18 stycznia i 6 luty 2023 r. Choinki należy ustawiać obok wiat śmietnikowych. Uprasza się o nie wrzucanie choinek do pojemników na odpady. Choinki wystawione do odbioru są traktowane jako frakcja odpadów biodegradowalnych i muszą być pozbawione wszelkich lampek i ozdób wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru, metalu i szkła.