Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.” znak sprawy: ZS/ZO/02/2022.[szczegóły]

Termin składania ofert: 28.01.2022 r. godz. 13.00
Termin otwarcia ofert:  28.01.2022 r. godz. 13.15

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że odbiór choinek z zabudowy wielorodzinnej odbędzie się w dniach   
19 stycznia i 2 luty 2022 r. Choinki należy ustawiać obok wiat śmietnikowych. Uprasza się o nie wrzucanie choinek do pojemników na odpady. Choinki wystawione do odbioru są traktowane jako frakcja odpadów biodegradowalnych i muszą być pozbawione wszelkich lampek i ozdób wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru, metalu i szkła.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.”  [szczegóły]
Termin składania ofert: 18.01.2022  godz. 11:00  NIEAKTUALNY
Termin otwarcia ofert:   18.01.2022  godz. 11:15  NIEAKTUALNY   

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert:
Nowy termin składania ofert:   20.01.2022 r. godz. 11:00
Nowy termin otwarcia ofert:     20.01.2022 r. godz. 11:15   

UWAGA:
Wyjaśnienia z dnia 13_01_2022 [szczegóły]
Nowa "SIWZ_ZS_ZO_01_2022_po zmianie_13_01_2022" [szczegóły]
Nowe "Ogloszenie_o_przetargu_Zaproszenie_do_skladania_ofertZO_ZS_01_2022_po zmianie_13_01_2022" [szczegóły]
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia  [szczegóły]    
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZS_ZO_01_202Z   [szczegóły]

Szanowni klienci
Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
od dnia 3.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. będzie czynny:
- poniedziałek - piątek w godzinach od 7:00 do 15:00
- sobota w godzinach od 9:00 do 13:00

Dane kontaktowe:
Siedziba Spółki ul. Piekarskiego 3 – telefon 82 576 23 76
Zakład Oczyszczania i Dróg ul. Piłsudskiego 54 - telefon 82 576 40 26

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza
przetarg nieograniczony na: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów
służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Krasnymstawie".  [szczegóły]   

Termin składania ofert: 4.01.2022 r. godz. 11:00 NIEAKTUALNY
Termin otwarcia ofert:   4.01.2022 r. godz. 12:00 NIEAKTUALNY

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert:
Nowy termin składania ofert:   10.01.2022 r. godz. 11:00
Nowy termin otwarcia ofert:     10.01.2022 r. godz. 12:00