Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

baner fundusze unijne

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

baner redni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie na usługę pod nazwą: "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie". Termin wykonania zamówienia: 30.09.2019 r. Termin składania ofert upływa dnia 8.12.2016 r. o godz. 11:00. Oferty należy składać wyłącznie w wersji papierowej w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ul. Piekarskiego 3; 22-300 Krasnystaw. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.12.2016 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piekarskiego 3 w Krasnymstawie, w sali konferencyjnej. Osoba do kontaktu: Ryszard Kozłowski, tel. +48 82 576 25 37; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Przetarg ten nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest również do pobrania z portalu „Baza konkurencyjności” pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1012017 Na powyższej stronie publikowane będą także ewentualne wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Instrukcja dla Wykonawców (Cz. I SIWZ)

 2. Wzór umowy (Cz. II SIWZ)

 3. Opis przedmiotu zamówienia (Cz. III SIWZ)

 4. Załącznik Nr 1 (edytowalny) do SIWZ zmodyfikowany dnia 25.11.2016 r.

 5. Załącznik Nr 2 (edytowalny) do SIWZ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia obejmującego "Wykonanie remontu cząstkowego ulic w Krasnymstawie."

Termin składania ofert do dnia 18 listopada 2016 do godziny 11:00.

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia pod nazwą "Dostawa posypywarki ciągnionej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o."

Termin składania ofert do dnia 28 października 2016 do godziny 11:00.

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia pod nazwą "Dostawa posypywarki ciągnionej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o."

Termin składania ofert do dnia 19 października 2016 do godziny 11:00.

[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia obejmującego "Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych po awariach wodociągowych"

Termin składania ofert do dnia 26 października 2016 do godziny 11:00.

[szczegóły]