Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider small

biuletyn informacji publicznej

baner redni
W dniu 14.09.2016 r. Uchwałą nr 12/10/16 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie została powołana Jednostka Realizująca Projekt i Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO).

Do obowiązków Jednostki Realizującej Projekt należy w szczególności:

1. Zarządzanie Projektem w całym okresie jego realizacji na zasadach i warunkach spełniających ramy prawa i zapisów
    Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia"
    "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie".
2. Reprezentowania Beneficjenta we wszystkich sprawach organizacyjnych, technicznych, finansowych i prawnych.
3. Koordynowania działań wszystkich konsultantów zewnętrznych pełniących usługi w zakresie:
    - pomocy technicznej,
    - pełnienia nadzorów wykonawczych (inżynier Kontraktu),
    - zarządzania realizacją Projektu (Audytor)
4. Prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej w zgodzie z zapisami Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o Finansach,
    Publicznych i Wytycznych Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących.
5. Sporządzanie i przedstawianie raportów dotyczących realizacji Projektu, dokumentacji związanej z uruchomieniem
    płatności i rozliczeń.
6. Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją Projektu.

Skład Jednostki Realizującej Projekt:

Andrzej Kmicic - pełnomocnik ds Projektu
Radosław Rysak - kierownik JRP
Maria Laskowska - specjalista finansowy
Ryszard Kozłowski - specjalista techniczny
Jan Grzyb - specjalista organizacyjno-prawny
Izabella Wodyńska - specjalista finansowy
Justyna Pacan - specjalista organizacyjno-prawny
Monika Zając - specjalista techniczny
Wiesław Jamróz - specjalista techniczny

Kontakt do Jednostki Realizującej Projekt: telefon: +48 82 576 23 76; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.