Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: „Remont zjazdu na boisko przy ulicy Sikorskiego w Krasnymstawie.” - znak sprawy: ZO/03/2024.

Termin składania ofert: 14.06.2024 godz. 9.00
Termin otwarcia ofert : 14.06.2024 godz. 9.30