Ogłoszenie - postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Krasnymstawie

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Spółka z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Krasnymstawie

  1. Pełna treść ogłoszenia
  2. Regulamin konkursu
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Oświadczenie
  5. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne