Projekt nr: RPLU.15.01.00-06-0088/22 „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 209,7 kWp wraz z infrastrukturą  towarzyszącąprodukującą energię elektryczną z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania słonecznego) na potrzeby technologiczne Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie oraz budowa systemu fotowoltaicznego o mocy 49,83 kWp na gruncie i przyłączenie go do instalacji wewnętrznej budynku przy ulicy Piekarskiego 3, działka nr ewid. 1958/2 położona na terenie miasta Krasnystaw”.

lubelskie logotyp

Projekt nr: RPLU.15.01.00-06-0088/22 „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 209,7 kWp wraz z infrastrukturą  towarzyszącąprodukującą energię elektryczną z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania słonecznego) na potrzeby technologiczne Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie oraz budowa systemu fotowoltaicznego o mocy 49,83 kWp na gruncie i przyłączenie go do instalacji wewnętrznej budynku przy ulicy Piekarskiego 3, działka nr ewid. 1958/2 położona na terenie miasta Krasnystaw”.

W dniu 17 sierpnia 2023 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zakończyło realizację projektu współfinansowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości i Miasto Krasnystaw. Celem przedmiotowego projektu było zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej – na terenie województwa lubelskiego dla potrzeb obiektów Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Zawieprze i Stacji Uzdatnia Wody przy ul. Piekarskiego 3 w Krasnymstawie. Zakres rzeczowy Projektu realizowanego od marca 2023 r. do sierpnia 2023 r. to m.in.:

 1. instalacja o mocy 160,2 kW – 1 szt. oraz instalacja o mocy 49,5 kW – 1 szt. – obejmujące dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy obu instalacji wynoszącej 209,7 kWp, zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie ul. Zawieprze działka nr ewid. 351/1.
 2. instalacja o mocy 49,83 kW – 1 szt. – obejmująca dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej) zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Krasnymstawie ul. Piekarskiego 3 działka nr ewid. 1958/2, a w szczególności dla każdego zestawu:
  1. dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych,
  2. montaż systemowej konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych,
  3. montaż modułów fotowoltaicznych,
  4. montaż inwertera,
  5. montaż instalacji elektrycznych,
  6. montaż zabezpieczeń,
  7. wykonanie instalacji uziemiającej,
  8. wykonanie raportu z pomiarów i odbioru instalacji.

Zrealizowany projekt umożliwi zastąpienie energii elektrycznej produkowanej w oparciu o tradycyjne nośniki energii energią z OZE. Wykorzystanie OZE w postaci paneli fotowoltaicznych przyczyni się do zredukowania emisji | zanieczyszczeń, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu, to kwota 1 334 550 PLN. Źródła finansowania Projektu stanowią:

 • dofinansowanie ze środków Lubelskiej Agencji Wspierania    Przedsiębiorczości: 320 074,99 PLN;
 • dofinansowanie ze środków Miasta Krasnystaw: 494 580 PLN
 • środki własne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.   w Krasnymstawie: 519 895,01 PLN (w tym pożyczka z WFOSiGW   w Lublinie 382 462,50 PLN).

Budowa instalacji fotowoltaicznej jest spójna z celem osi priorytetowej 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego. Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowanego ze środków europejskich.

Instytucje współfinansujące projekt:

 logotyy 1