Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Krasnystaw w 2024r.” - znak sprawy: ZO/02/2024.

Termin składania ofert: 04.06.2024 godz. 9.00
Termin otwarcia ofert : 04.06.2024 godz. 9.30