Monthly Archive

Sierpień 2022

Aktualności
275

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Suk... czytaj więcej..

Wyników 1 - 1 z 1