Monthly Archive

2022

Aktualności
265

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębior... czytaj więcej..

Aktualności
208

Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 209,7 kWp oraz 49,83 kWp dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego dla... czytaj więcej..

Aktualności
231

Komunikat dla korzystających z PSZOK - zmiana godzin otwarcia

Szanowni klienci Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w okresie zimowym od dnia 5.12.2022 r. do dnia 30.12.2022 r. będzie czynny: - poniedziałek - piątek w godzinach od 7:0... czytaj więcej..

Aktualności
389

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnystaw infarmuje mieszkańców miasta Krasnystaw, że decyzją nr LU.RZT.70.26.2022.KW wydanąprzez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyre... czytaj więcej..

Aktualności
176

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2022/2023 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Dos... czytaj więcej..

Aktualności
275

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Suk... czytaj więcej..

Aktualności
192

Aktualności
160

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Suk... czytaj więcej..

Aktualności
177

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Suk... czytaj więcej..

Aktualności
212

Zaproszenie do składania ofert dla zadania pn: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na opraco... czytaj więcej..

Aktualności
12

Zapytanie ofertowe dla zadania pn: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na opraco... czytaj więcej..

Aktualności
267

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego w Krasnymstawie” znak sprawy: ZS/ZO/05/2022.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Prz... czytaj więcej..

Aktualności
302

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krasnymstawie.” - znak sprawy: ZO/02/2022.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na opraco... czytaj więcej..

Aktualności
250

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.” znak sprawy: ZS/ZO/03/2022.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: ... czytaj więcej..

Aktualności
224

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” znak sprawy: ZO/01/2022.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego pn.: „Suk... czytaj więcej..

Aktualności
292

Czasowe zamknięcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z uwagi na SARS-CoV-2

Szanowni klienciInformujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od dnia 24 stycznia do 5 lutego 2022 r. będzie nieczynny. Wyżej wymienione działanie ma na ce... czytaj więcej..

Aktualności
250

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.” znak sprawy: ZS/ZO/02/2022.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Dos... czytaj więcej..

Aktualności
259

Informacja o terminach odbioru choinek z zabudowy wielorodzinnej z terenu Miasta Krasnystaw

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że odbiór choinek z zabudowy wielorodzinnej odbędzie się w dniach   19 stycznia i 2 luty 2022 r. Choin... czytaj więcej..

Aktualności
219

Przetarg nieograniczony dla zadania: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunaln... czytaj więcej..

Wyników 1 - 19 z 19