Monthly Archive

Maj 2018

Aktualności
982

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczonyna "Modernizację gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków" realizowany wramach projektu  czytaj więcej..

Aktualności
451

Zamówienie sektorowe, Przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Szymonowicza w Krasnymstawie"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony na „Przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Szymonowicza w ... czytaj więcej..

Aktualności
490

Nowe taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie infrmuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie ... czytaj więcej..

Aktualności
494

Zapytanie ofertowe na „Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw – nakładki asfaltowe”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na „Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw  – nakładki asfaltowe”. Postę... czytaj więcej..

Wyników 1 - 4 z 4