Monthly Archive

2018

Aktualności
622

Przetarg - „Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej zainstalowanych w obiektach PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie do zasady TPA”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej zainstalowanych w obiektach... czytaj więcej..

Aktualności
845

Opłaty za wywóz nieczystości stałych

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Krasnegostawu ! Wszyscy musimy się zmierzyć z trudną, ale niezwykle ważną dla nas decyzją. Podejmie ją Burmistrz wspólnie z Radą Miasta Krasnystaw, a jej skutki odcz... czytaj więcej..

Aktualności
410

Przetarg - "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń PGK Spółka z o.o. w Krasnymstawie w 2019 r."

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetargnieograniczony na "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowychoraz maszyn i urządzeń dla PGK Sp. z o... czytaj więcej..

Aktualności
567

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – kolejny etap zrealizowany

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, że zakończył się kolejny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej wykonany w ramach Kontraktu „Rozbudowa systemu sieci k... czytaj więcej..

Aktualności
525

Przetarg - „Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2018/2019 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie."

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg w formie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania ... czytaj więcej..

Aktualności
392

Przetarg dla zadania pn. „Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2018/2019 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg w formie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania ... czytaj więcej..

Aktualności
493

Przetarg dla zadania pn. „Dostawa piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2018/2019 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg w formie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Dostawa piasku na potrzeby zimowego utrzymania dr&oacu... czytaj więcej..


Aktualności
456

Przetarg - "Dostawa samochodu dostawczego typu furgon dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetargw formie zapytania ofertowego na "Dostawę saochodu dostawczego typu furgon dlaPrzedsiębiorstwa Gospodar... czytaj więcej..

Aktualności
571

Masowe płatności - indywidualne konta odbiorców usług

O dnia 1.08.2018 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.w Krasnymstawie wprowadziło dla odbiorców usług indywidualne rachunkibankowe w ramach identyfikacji płatności maso... czytaj więcej..

Aktualności
255

Aktualności
483

Zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony dla zadania pn „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Szymonowicza w Krasnymstawie"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony dla zadania pn „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy S czytaj więcej..

Aktualności
516

Zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej – ETAP II oraz w ulicy Kościuszki (boczna) – ETAP II w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy ... czytaj więcej..

Aktualności
469

Zamówienie sektorowe, Przetarg nieograniczony dla zadania pn.„Dostawa koparko – ładowarki oraz pojazdu ciężarowego w ramach Projektu pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony dla zadania pn „Dostawa koparko – ładowarki oraz po... czytaj więcej..

Aktualności
457

Zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony dla zadania pn "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Szymonowicza w Krasnymstawie".

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówieniesektorowe, przetarg nieograniczony dla zadania pn "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicySzymonowicz... czytaj więcej..

Aktualności
561

RODO - Ochrona danych osobowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie realizując powierzone zadania, przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Jeśli jesteś naszym Klientem i osobą fizyczną... czytaj więcej..

Aktualności
427

Zapytanie ofertowe dla zadania „Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw – nakładki asfaltowe”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na „Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw – nakładki asfaltowe”. Postępowani... czytaj więcej..

Aktualności
481

Zamówienie sektorowe, Przetarg nieograniczony dla zadania pn „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Szymonowicza oraz w ulicy Granicznej w Krasnymstawie"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony dla zadania pn „Przebudowa sieci wodociągowej w ulic... czytaj więcej..

Aktualności
633

Zakończenie budowy kanalizacji na ul. Stokowej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie realizuje Projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”,... czytaj więcej..

Aktualności
514

Zapytanie ofertowe dla zadania „Dostawa i montaż grobowców monolitycznych dla Cmentarza Komunalnego w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż grobowców monolitycznych dla Cmentarza Komunalnego w Krasnymsta... czytaj więcej..

Aktualności
982

Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczonyna "Modernizację gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków" realizowany wramach projektu  czytaj więcej..

Aktualności
451

Zamówienie sektorowe, Przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Szymonowicza w Krasnymstawie"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony na „Przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Szymonowicza w ... czytaj więcej..

Aktualności
490

Nowe taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie infrmuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie ... czytaj więcej..

Aktualności
494

Zapytanie ofertowe na „Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw – nakładki asfaltowe”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na „Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw  – nakładki asfaltowe”. Postę... czytaj więcej..

Aktualności
481

Zapytanie ofertowe na „Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw – nakładki asfaltowe”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na „Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw  – nakładki asfaltowe”. Postę... czytaj więcej..


Aktualności
544

Zapytanie ofertowe dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie w ulicy Nadwieprzańskiej – Etap II”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowe... czytaj więcej..

Aktualności
488

Zapytanie ofertowe na zadanie „Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadów na prasie taśmowej w oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie."

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie „Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadów na prasi... czytaj więcej..

Aktualności
495

Zapytanie ofertowe dla zadania "Zakup i dostawa listew do ławek dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie."

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie „Zakup i dostawa listew do ławek dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. ... czytaj więcej..

Aktualności
513

Zapytanie ofertowe dla zadania „Sukcesywna dostawa kruszywa na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2018 r.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie „Sukcesywna dostawa kruszywa na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ... czytaj więcej..

Wyników 1 - 30 z 42