Monthly Archive

2009

Ogłoszenia
1145

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ p.n. „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyni urządzeń„ Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.w Krasny... czytaj więcej..

Aktualności
1122

Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Krasnystaw

INFORMACJA Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje, że w 2010 roku zamierza rozpocząć‡ inwestycję™ Modernizacja sieci wodocię…gowej w Krasnymstawie”. Inwestycja p... czytaj więcej..

Aktualności
871

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do 2010

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą Nr XXX/228/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodą i zbiorowe odprowadzanie ścieków ... czytaj więcej..

Aktualności
1236

Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłosiło na stronie internetowej przetarg nieograniczony na "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę sieci w... czytaj więcej..

Aktualności
3009

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki

W dniu 18.05.2009 r. Przedsiębiorstwo rozpoczeło budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki (boczna). Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie nowych budynków,oraz poprawi... czytaj więcej..

Ogłoszenia
1160

Opracowanie projektu budowlano wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Moniuszki; Chopina; Paderewskiego; Bacha; Wagnera; Lutosławskiego w Krasnymstawie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGĘp.n. „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę™ sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Moniuszki; Chopina; Paderewskiego... czytaj więcej..

Aktualności
1171

Zmiana opłat za odbiór i wywóz nieczystości stałych dla odbiorców indywidualnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje Klientów, że począ…wszy od 1.04.2009 roku ulega zmianie opłata za odbiór i wywóz nieczystoś›c... czytaj więcej..

Wyników 1 - 7 z 7