Remont cząstkowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Krasnystaw w 2024r. - III POSTĘPOWANIE”- znak sprawy: ZO/05/2024.

1. Termin składania ofert: 28.06.2024r., godz. 09:00.

2. Termin otwarcia ofert: 28.06.2024r., godz. 09:30.