Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego lekkiego samochodu dostawczego typu Pick-up dla Oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie."− znak sprawy: ZS/ZO/04/2024.

Termin składania ofert: 28.06.2024 godz. 9.00
Termin otwarcia ofert : 28.06.2024 godz. 9.30