Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider small

bip

Miasto Krasnystaw i zabudowa wielorodzinna - [szczegóły]

Nieczystości stałe oraz odpady zielone i popioły - [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że odbiór choinek z zabudowy wielorodzinnej odbędzie się w dniach 18 i 25 stycznia 2017r.
[szczegóły]

Miasto Krasnystaw odpady zielone i popioły - [szczegóły]

Miasto Krasnystaw nieczystości stałe - [szczegóły]

 

Miasto Krasnystaw zabudowa jednorodzinna - [szczegóły]