Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, że zakończył się kolejny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej wykonany w ramach Kontraktu „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie I: ul. Kościuszki”.

Prace realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, prowadzone były od października 2017r., w rejonie ulic: Kościuszki do granicy aglomeracji, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej oraz Polewanej.

W ramach zakończonej właśnie inwestycji, której całkowity koszt to 5.499.330,00 PLN brutto, wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej, w systemie grawitacyjnym oraz ciśnieniowym, o łącznej długości ok. 11 052,5mb wraz z 6 przepompowniami strefowymi oraz 7 przepompowniami przydomowymi. Liczba Mieszkańców, którzy zyskali możliwość podłączenia się do sieci dzięki ww. inwestycji to 1188.

Wykonane zadanie stanowi ciąg dalszy realizacji – największego projektu inwestycyjnego, w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej w historii Krasnegostawu - Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16, który dzięki środkom z Funduszy Unii Europejskiej oraz wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krasnystaw, Spółka konsekwentnie realizuje od października 2016r.

Zakres Projektu obejmuje m.in. rozbudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 36,5km wraz z 14 przepompowniami strefowymi oraz 47 przepompowniami przydomowymi na obszarach miasta dotychczas nieskanalizowanych.

Z uwzględnieniem aktualnie zakończonej inwestycji do użytku oddanych zostało już ok. 22,7 km sieci wraz z 9 przepompowniami strefowymi oraz 27 przepompowniami przydomowymi. Dlatego też zachęcamy wszystkich Mieszkańców miasta Krasnystaw, Których posesje objęte były przedmiotowymi inwestycjami, aby nie zwlekali i skorzystali z możliwości przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Szersze informacje na temat warunków włączenia do sieci oraz formalności związanych z podłączeniem dostępne są w siedzibie Przedsiębiorstwa – ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw oraz na stronie internetowej pod adresem http://jrp.pgkkrasnystaw.pl/jak-przylaczyc-sie-do-sieci/

Dodatkowo przypominamy, że w ramach Projektu, w miesiącu sierpniu br. PGK Sp. z o.o. uruchomiło dla swoich Klientów Internetowe Biuro Obsługi Klienta - iBOK, które umożliwia łatwy i prosty kontakt z Biurem Obsługi Klienta oraz działem Finansowo-Księgowym Przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie PGK Sp. z o.o. oraz pod adresem www.pgkkrasnystaw.pl

Kosc 16 Small

Kosc 15 Small