baner redni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie, informuje, że w dniu 28.02.2018r., w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw, została podpisana Umowa na roboty budowlane realizowane w ramach kolejnego zadania inwestycyjnego wchodzącego w skład Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”.

Kontrakt pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji; ul. Ułańska; ul. Bławatna; ul. Wiśniowa; ul. Kwiatowa; ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa; ul. Kickiego; ul. Jabłonkowa;  ul. Makowa; ul. Bohaterów Września; ul. Wójta Stanisława)” zawarty został, przy udziale Burmistrz Krasnegostawu – Pani Hanny Mazurkiewicz, pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. reprezentowanym przez Pana Andrzeja Kmicica – Prezesa Zarządu, a Wykonawcą - Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Spółka z o.o.,– Lider Konsorcjum; Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum; HYDROTERM Sp. z o.o., – Partner Konsorcjum, reprezentowanym przez Pana Roberta Krakowskiego – Prezesa Zarządu.

W ramach realizacji Kontraktu, o wartości 7 672 266,63 PLN brutto, zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 14 km oraz 5 przepompowni sieciowych i 20 przepompowni przydomowych. Realizacja Inwestycji umożliwi przyłączenie do sieci ok. 1500 Mieszkańców Miasta  Krasnystaw.

Planowany termin realizacji robót 04.2018r. – 06.2019r.

Inwestycja będzie realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz środków Urzędu Miasta Krasnystaw i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

DSC06919-Small.JPG - 90,97 kB

DSC06930-Small.JPG - 76,10 kB