CENNIK OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

obowiązujących od dnia 1.01.2024 r.

Lp.Rodzaj odpaduCena jednostkowa [netto]VAT
I. WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
1. Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 (zł/m3) 105,00 zł 8%
2. Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3) 135,00 zł 8%
3. Wywóz odpadów komunalnych w pojemnikach 1,1 m3
-Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (zł/m3)
70,00 zł 8%
4. Wywóz 1 m3 odpadów biodegradowalnych w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3) 70,00 zł 8%
5. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 lub workach 120L (1 szt.) 31,00 zł 8%
6. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110 lub workach 120L - Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (1 szt.) 19,50 zł 8 %
7. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 (1 szt.) 55,50 zł 8%
8. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 - Selektywna Zbiórka Odpadów Komunalnych (1 szt.) 39,00 zł 8%
9. Wywóz odpadów biodegradowalnych składowanych w workach (zł/worek 120L) 12,00 zł 8%
10. Wywóz gruzu budowlanego i odpadów remontowych workowanych do 50 kg, opłata dodatkowa po przekroczeniu limitu 3 m3 565,00 zł 8%
II. DZIERŻAWA POJEMNIKÓW I KONTENERÓW
1. Opłata miesięczna za dzierżawę pojemnika 1,1 m3 (1 szt.) 25,00 zł 23%
2. Wynajem kontenera KP-7 (1szt. - do 3 dni) 75,00 zł 23%
III. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI W GRUZOWNIKU KP-7
(np: gruz, ziemia - odpady rozliczane wagowo)
1. Cena netto za każdą rozpoczętą tonę 480,00 zł 8%
IV. WYNAJĘCIE CIĄGNIKA Z PŁUGIEM DO ODŚNIEŻANIA
1. Cena netto za godzinę 130,00 zł 8%


WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ORAZ OSADÓW
Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Cennik obowiązuje od dnia 1.10.2022 r.

Lp.MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGICena jednostkowa [netto]VAT
NIECZYSTOŚCI PŁYNNE I OSADY Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Z TERENU MIASTA KRASNYSTAW

1.

Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie nieczystości płynnych

- pojemność szamba do 3m3 - ryczałt

- pojemność szamba powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

 

82,50 zł

27,50 zł

 

8%

8%

2.

Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

- pojemność osadnika do 3m3 - ryczałt

- pojemność osadnika powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

 

135,00 zł

45,00 zł

 

8%

8%

NIECZYSTOŚCI PŁYNNE I OSADY Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Z TERENU GMINY KRASNYSTAW
1.

Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie nieczystości płynnych

(1 strefa cenowa)

- pojemność szamba do 3m3 - ryczałt

- pojemność szamba powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

 

 

120,00 zł

40,00 zł

 

 

8%

8%

2.

Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie nieczystości płynnych

(2 strefa cenowa)

- pojemność szamba do 3m3 - ryczałt

- pojemność szamba powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

 

 

132,00 zł

44,00 zł

 

 

8%

8%

3.

Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

(1 strefa cenowa)

- pojemność osadnika do 3m3 - ryczałt

- pojemność osadnika powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

 

 

199,50 zł

66,50 zł

 

 

8%

8%

4.

Wypompowanie, transport i unieszkodliwienie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

(2 strefa cenowa)

- pojemność osadnika do 3m3 - ryczałt

- pojemność osadnika powyżej 3m3 opłata za każdy m3 (zł/m3)

 

 

223,50 zł

74,50 zł

 

 

8%

8%

 

POZOSTAŁE USŁUGI

 

1. wynajem ciągnika z przyczepą (zł/godz.) 86,00 zł 23%
3. wynajem koparko - ładowarki (zł/godz.) 140,00 zł 23%
4. wynajem równiarki drogowej (zl/godz.) 190,00 zł 23%
5. wynajem zamiatarki (zł/godz.) 330,00 zł 8%
6. wynajem kosy spalinowej (zł/godz) 63,00 zł 8%
7. wynajem kosiarki rotacyjnej (zł/godz) 115,00 zł 8%
8. wynajem kosiarki bijakowej (zł/godz) 130,00 zł 8%
9. wynajem walca drogowego (zł/godz) 120,00 zł 23%
10. oczyszczanie 1m2 powierzchni (zł/miesiąc) 1,50 zł 8%
11. dojazd poza granicami miasta (zł/km) - dotyczy wszystkich usług 5,00 zł 23%
12. wynajem samochodu WUKO SCK 4z (zł/h) 343,00 zł 23%
13. dojazd i powrót do miejsca wykonywania robót (zł/km) - WUKO SCK 4z 5,00 zł 23%

Cennik obowiązuje od dnia 1.01.2022 r.

 

STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE I CHOWANIE ZMARŁYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM:

1. POKŁADNE - OPŁATA ZA MIEJSCE NA CMENTARZU ZA PIERWSZE 20 LAT OD DATY POCHÓWKU (brutto)

1.1 Grób jednomiejscowy ziemny 324 zł
1.2 Grób jednomiejscowy ziemny dziecięcy do 6 lat 162 zł
1.3 Grobowiec murowany pojedynczy i podwójny 432 zł

 

2. OPŁATA ZA WYKONANIE GROBOWCA (brutto)

2.1 Grób ziemny 615 zł
2.2 Grób ziemny dziecięcy do 6 lat 369 zł
2.3 Grobowiec monolityczny pojedynczy 2029,50 zł
2.4 Grobowiec monolityczny podwójny 2908,95 zł

 

3. OPŁATY ZWIĄZANE Z POCHOWANIEM ZMARŁEGO (brutto)

 

3.1 Otwarcie i przygotowanie grobowca 378 zł
3.2 Otwarcie i przygotowanie grobowca w dni wolne i święta 756 zł
     

..