Monthly Archive

Grudzień 2022

Aktualności
265

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębior... czytaj więcej..

Aktualności
208

Przetarg nieograniczony dla zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 209,7 kWp oraz 49,83 kWp dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego dla... czytaj więcej..

Aktualności
231

Komunikat dla korzystających z PSZOK - zmiana godzin otwarcia

Szanowni klienci Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w okresie zimowym od dnia 5.12.2022 r. do dnia 30.12.2022 r. będzie czynny: - poniedziałek - piątek w godzinach od 7:0... czytaj więcej..

Aktualności
389

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnystaw infarmuje mieszkańców miasta Krasnystaw, że decyzją nr LU.RZT.70.26.2022.KW wydanąprzez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyre... czytaj więcej..

Wyników 1 - 4 z 4