Monthly Archive

Kwiecień 2022

Aktualności
12

Zapytanie ofertowe dla zadania pn: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na opraco... czytaj więcej..

Wyników 1 - 1 z 1