Monthly Archive

Marzec 2022

Aktualności
267

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego w Krasnymstawie” znak sprawy: ZS/ZO/05/2022.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Prz... czytaj więcej..

Wyników 1 - 1 z 1