Monthly Archive

Luty 2022

Aktualności
302

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krasnymstawie.” - znak sprawy: ZO/02/2022.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na opraco... czytaj więcej..

Wyników 1 - 1 z 1