Monthly Archive

Styczeń 2022

Aktualności
250

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.” znak sprawy: ZS/ZO/03/2022.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: ... czytaj więcej..

Aktualności
224

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” znak sprawy: ZO/01/2022.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego pn.: „Suk... czytaj więcej..

Aktualności
292

Czasowe zamknięcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z uwagi na SARS-CoV-2

Szanowni klienciInformujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od dnia 24 stycznia do 5 lutego 2022 r. będzie nieczynny. Wyżej wymienione działanie ma na ce... czytaj więcej..

Aktualności
250

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.” znak sprawy: ZS/ZO/02/2022.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Dos... czytaj więcej..

Aktualności
259

Informacja o terminach odbioru choinek z zabudowy wielorodzinnej z terenu Miasta Krasnystaw

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że odbiór choinek z zabudowy wielorodzinnej odbędzie się w dniach   19 stycznia i 2 luty 2022 r. Choin... czytaj więcej..

Aktualności
219

Przetarg nieograniczony dla zadania: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunaln... czytaj więcej..

Wyników 1 - 6 z 6