Monthly Archive

Październik 2021

Aktualności
243

Uroczyste zakończenie realizacji Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16

Uroczyste podsumowanie Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16 współfinansowanego ze środków Programu Operacy czytaj więcej..

Aktualności
242

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.:... czytaj więcej..

Aktualności
261

Przetarg pisemny na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego STAR 200

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego STAR 200 typu bramowiec przystosowanego do wywozu odpadów komunal... czytaj więcej..

Wyników 1 - 3 z 3