Monthly Archive

Kwiecień 2021

Aktualności
282

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu „Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu ciężarowego typu bramowiec dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.:... czytaj więcej..

Wyników 1 - 1 z 1