Monthly Archive

2021

Aktualności
225

Komunikat dla korzystających z PSZOK - zmiana godzin otwarcia z uwagi na COVID -19

Szanowni klienciInformujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnychod dnia 3.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. będzie czynny:- poniedziałek - piątek w godzinach od 7:00 do 15:00- sobota w ... czytaj więcej..

Aktualności
197

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłaszaprzetarg nieograniczony na: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiors... czytaj więcej..

Aktualności
213

Zmiana opłat za odpady komunalne odbierane z nieruchomości niezamieszkałych w 2022 roku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że w związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zmuszeni jesteśmy do zmiany c... czytaj więcej..

Aktualności
181

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie w 2022 r."

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębio... czytaj więcej..

Aktualności
243

Uroczyste zakończenie realizacji Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16

Uroczyste podsumowanie Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16 współfinansowanego ze środków Programu Operacy czytaj więcej..

Aktualności
242

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.:... czytaj więcej..

Aktualności
261

Przetarg pisemny na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego STAR 200

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego STAR 200 typu bramowiec przystosowanego do wywozu odpadów komunal... czytaj więcej..

Aktualności
233

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem (pługiem odśnieżnym) dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.:... czytaj więcej..

Aktualności
229

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia - „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie za rok 2021 oraz za rok 2022”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowe... czytaj więcej..

Aktualności
22

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn: Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2021/2022 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby z... czytaj więcej..

Aktualności
260

Informacja w sprawie chlorowania wody w sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że w dniach od 20 do 27 września 2021 r. prowadzić będzie  okresowe chlorowanie wody połączone z płukaniem sieci wodociągowej. Pomimo,... czytaj więcej..

Aktualności
249

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia - "Usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czystej w Krasnymstawie"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawiezaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzieleniezamówienia pn.: „Usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej w ... czytaj więcej..

Aktualności
289

Przetarg pisemny na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego STAR 200.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego STAR 200 typu bramowiec przystosowanego do wywozu odpadów komunal... czytaj więcej..

Aktualności
295

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia - "Usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czystej w Krasnymstawie".

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej ... czytaj więcej..

Aktualności
289

Zakończenie realizacji projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków.

Projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działani... czytaj więcej..

Aktualności
19

PRACE DROGOWE - UTRUDNIENIA W RUCHU

W związku z prowadzonymi pracami drogowymi remonterem drogowym w ulicach: Nieczaja, Browarna, Miodowa, Nasienna, Jabłonkowa w dniu 12.08.2021 w godzinach 7:00 - 17:00 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu... czytaj więcej..

Aktualności
262

Oświadczenie PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie dotyczące uciążliwości zapachowych emitowanych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie.

W ostatnim czasie daje się odczuć wzrost uciążliwości zapachowych emitowanych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie. Przyczyniają się do tego:wyjątkowo wysokie temperatury - powodujące intensy... czytaj więcej..

Aktualności
387

Zakaz wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Krasnymstawie przypomina, o całkowitym zakazie odprowadzania wód opadowych i wóddrenażowych do kanalizacji sanitarnej.Art. 9 ust. 1 ustawy z dni... czytaj więcej..

Aktualności
278

Zaproszenie do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i montaż grobowców monolitycznych dla Cmentarza Komunalnego w Krasnymstawie”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i montaż grobowców monolitycznych... czytaj więcej..

Aktualności
268

Zaproszenie do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Renowacja dwóch studni głębinowych zlokalizowanych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Renowacja dwóch studni głębinowych zlokalizowa... czytaj więcej..

Aktualności
280

Przetarg pisemny na sprzedaż złomu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie Oczyszczalni ściek... czytaj więcej..

Aktualności
282

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu „Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu ciężarowego typu bramowiec dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.:... czytaj więcej..

Aktualności
419

Komunikat dla korzystających z PSZOK - zmiana godzin otwarcia z uwagi na COVID -19

Szanowni klienciInformujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnychod dnia 31.03.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. będzie czynny:- poniedziałek - piątek w godzinach od 14:00 do 18:00- sobota ... czytaj więcej..

Aktualności
279

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu „Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki z zabudową bramową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.:... czytaj więcej..

Aktualności
336

Zmiana sposobu obsługi interesantów - COVID - 19

                                          W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną PGK S czytaj więcej..

Aktualności
441

Nowy druk wniosku o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawieinformuje, ze z dniem 1.01.2021 r. uległ zmianie druk "Wniosku o wydaniewarunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i ... czytaj więcej..

Aktualności
267

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospoda... czytaj więcej..

Aktualności
83

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do środowiska oczyszczonych ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków dla PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego n... czytaj więcej..

Aktualności
379

Modernizacja gospodarki osadowej na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

  W oparciu o uzgodnienia z NFOŚiGW w Warszawie  nr POIS.02.03.00-00-0011/16-01 z dnia 24.10.2018r do umowy nr POIS.02.03.00-00-0011/16-00 z dnia 05.09.2016r o dofinansowanie przedsięwzięci czytaj więcej..

Wyników 1 - 29 z 29