Monthly Archive

Wrzesień 2020

Aktualności
101

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w sprawie dostosowania monitoringu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krasnymstawie do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostosowanie monitoringu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krasny... czytaj więcej..

Aktualności
254

Przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych kompleksowej przebudowy strefowych przepompowni ścieków w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych kompleksowej przebudowy strefowych przepompo... czytaj więcej..

Aktualności
252

Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia sektorowego pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę zespołu garaży dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłaszaprzetarg nieograniczony na realiację zamówienia sektorowego pn: "Opracowaniedokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ... czytaj więcej..

Wyników 1 - 3 z 3