Monthly Archive

2017

Harmonogramy
764

Aktualności
562

Przetarg na "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń PGK Spółka z o.o. w Krasnymstawie"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i u... czytaj więcej..

Aktualności
542

Przetarg nieograniczony dla zadania „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sółka z o.o. w Krasnymstawie ponownie ogłasza przetarg nieograniczony na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do ob... czytaj więcej..

Aktualności
732

Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie

W dniu 25 października 2017 r. Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDOMONT" Spółka z o.o. z Rzeszowa rozpoczeła prace związane z budową kanalizacji sanitarnej - Zadanie I ul. Kościuszki (ul. Ko czytaj więcej..

Aktualności
668

Przetarg nieograniczony dla zadania „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiekt&oacu... czytaj więcej..

Aktualności
597

Zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego dla PGK Spółka z o.o. za rok obrotowy 2017."

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego dla PGK Spółka z o.o. za rok obr... czytaj więcej..

Aktualności
650

Zapytanie ofertowe na "Wymianę odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Zawieprze"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na "Wymianę odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Zawieprze". Postępowanie prowadzone je... czytaj więcej..

Aktualności
35

Zapytanie ofertowe na "Wymianę odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Zawieprze"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na "Wymianę odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Zawieprze". Postępowanie prowadzone je... czytaj więcej..

Aktualności
630

Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę listew do ławek dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanieofertowe na "Zakup i dostawę listew do ławek dla Przedsiębiorstwa GospodarkiKomunalnej Spółka z... czytaj więcej..

Aktualności
660

Zapytanie ofertowe na zadanie "Remont cząstkowy przy użyciu emulsji i grysów za pomocą skrapiarki przewoźnej lub remontera na ulicach Miasta Krasnystaw"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanieofertowe na zadanie "Remont cząstkowy przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów zapomocą skrapiar... czytaj więcej..

Aktualności
528

Zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż grobowców monolitycznych dla Cmentarza Komunalnego w Krasnymstawie administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na: „Dostawę i montaż grobowców monolitycznych dla Cmentarza Komunalnego w Kras... czytaj więcej..

Aktualności
566

Zapytanie ofertowe dla zadania: „Zakup i dostawa piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2017/2018 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe dla zadania: „Zakup i dostawa piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciąg&oac... czytaj więcej..

Aktualności
545

Zapytanie ofertowe dla zadania „Zakup i dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2017/2018 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe dla zadania: „Zakup i dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i c... czytaj więcej..

Aktualności
564

Zapytanie ofertowe na "Wymianę odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Zawieprze"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na "Wymianę odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Zawieprze". Postępowanie prowadzone je... czytaj więcej..

Aktualności
594

Zapytanie ofertowe na „Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw – nakładki asfaltowe”

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na: "Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw - nakładki asfaltowe" Postępowanie prowadzo czytaj więcej..

Aktualności
586

Zapytanie ofertowe na „Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw – nakładki asfaltowe”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na: "Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw - nakładki asfaltowe"Postępowanie prowadzone jest z... czytaj więcej..

Aktualności
643

Zapytanie ofertowe na odtworzenie nawierzchni asfaltowych po awariach wodociągowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kranymstawie ogłasza zapytanieofetowe na "Odtworzenie nawierzchni asfaltowych po awariach wodociągowych".Postępowanie prowadzone jest zgod... czytaj więcej..

Aktualności
749

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej

W dniu 19 lipca 2017 r. Przedsiębiorstwo Budowalne "BUDOMONT" Spółka z o.o. z Rzeszowarozpoczeła prace związane z budową kanalizacji sanitarnej - Zadania III - ul. Stokowa; Niesieckiego; Biel czytaj więcej..

Aktualności
699

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 lipca 2017r Nr XXVIII/230/2017 wprowadza taryfę dla zbioroweg... czytaj więcej..

Aktualności
875

Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie - Zadanie I

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczonyna "Rozbudowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I:ul. Kościuszki (ul. Kościuszki ... czytaj więcej..

Aktualności
1560

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zawiadamia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w termi... czytaj więcej..

Aktualności
793

Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie

W dniu 21.06.2017 r. przekazano wykonawcy plac budowy do realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej Zadanie III ulice: Stokowa, Ściegiennego, Bieleszy, Niesieckiego, Wąska, Czuby, Łukasińskie... czytaj więcej..

Aktualności
607

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na: "Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw - nakładki asfaltowe" Termin składania ofert: 22.0... czytaj więcej..

Aktualności
647

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanieofertowe na: "Remont ulic Miasta Krasnystaw" z podziałem na dwa zadania:Zadanie Nr 1 - "Remonty cząstkowe u... czytaj więcej..

Aktualności
824

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanieofertowe na: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji rozdzielniNN, SN i AKPiA na te... czytaj więcej..

Aktualności
601

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na: "Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej na budowę sieci wodociągowej... czytaj więcej..

Aktualności
947

Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie - Zadanie III

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Rozbudowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa (ul. Stok... czytaj więcej..

Aktualności
692

Zapytanie ofertowe na dostawę używanego walca drogowego bębnowego z wibracją dwustopniową na dwa lub jeden bęben

Przediębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanieofertowe na "Dostawę używanego walca drogowego bębnowego z wibracją dwustopniowąna dwa lub jeden bęben". Pos... czytaj więcej..

Aktualności
787

Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie - Zadanie IV

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczonyna "Rozbudowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie IV:Planowanie osiedle pomiędzy czytaj więcej..

Aktualności
669

Zapytanie ofertowe na odtworzenie nawierzchni asfaltowych po awariach wodociągowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na "Odtworzenie nawierzchni asfaltowych po awariach wodociągowych" Postępowanie prowadzone&n... czytaj więcej..

Wyników 1 - 30 z 39