Monthly Archive

Sierpień 2016

Aktualności
783

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej DN 110 w ulicy Kościuszki (boczna).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych na roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej DN 110 w ulicy Kościuszki ... czytaj więcej..

Aktualności
823

Zapytanie o cenę na "Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatniania Wody - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie".

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych na "Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatn... czytaj więcej..

Wyników 1 - 2 z 2