Monthly Archive

2016

Aktualności
1951

Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie".

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usł czytaj więcej..

Aktualności
18

Drugi przetarg na kompleksową dostawę energii elektrycznej na rok 2017

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty... czytaj więcej..

Aktualności
649

Przetarg na "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń PGK Spółka z o.o. w Krasnymstawie"

Ogłoszenie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych ora... czytaj więcej..

Aktualności
18

Przetarg na kompleksową dostawę energii elektrycznej na rok 2017

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty... czytaj więcej..

Aktualności
45

Zapytanie o cenę na "Wykonanie remontu cząstkowego ulic w Krasnymstawie".

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia obejmującego "Wykonanie remontu cząstkowego ulic w Krasnymstawie.... czytaj więcej..

Aktualności
634

Ponowne zapytanie o cenę na zadanie " Dostawa posypywarki ciągnionej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o."

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia pod nazwą "Dostawa posypywarki ciągnionej dla Przedsiębiorstwa Go... czytaj więcej..

Aktualności
708

Zapytanie o cenę na zadanie " Dostawa posypywarki ciągnionej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o."

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia pod nazwą "Dostawa posypywarki ciągnionej dla Przedsiębiorstwa Go... czytaj więcej..

Aktualności
632

Zapytanie o cenę na "Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych po awariach wodociągowych"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia obejmującego "Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych po awariach wod... czytaj więcej..

Aktualności
911

Harmonogramy odbioru nieczystości stałych oraz odpadów zielonych i popiołów w okresie X 2016 - II 2017r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w zakładce "HARMONOGRAM" zamieszczono terminy odbioru nieczystości stałych oraz odpadów zielonych i popiołów w o... czytaj więcej..

Harmonogramy
1130

Harmonogram odbioru nieczystości stałych oraz odpadów zielonych i popiołów w okresie X 2016r - II 2017r.

Miasto Krasnystaw odpady zielone i popioły - [szczegóły] Miasto Krasnystaw nieczystości stałe - [szczegóły]  ... czytaj więcej..

Aktualności
346

Przetarg na Opracowanie dokumentacji przetargowych dotyczących zamówień na wykonanie robót budowlanych według standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („czerwona książka”) dla Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni".

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji przetargowych dotyczących zamówień na wykonanie rob&oacut... czytaj więcej..

Aktualności
646

Zapytanie o cenę na "Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych po awariach wodociągowych"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych dla zamówienia obejmującego "Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych po awariach wod... czytaj więcej..

Aktualności
810

Unijne środki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie

Informujemy, że w dniu 5 września 2016 r w Warszawie w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia "Rozbudowa kanaliza... czytaj więcej..

Aktualności
783

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej DN 110 w ulicy Kościuszki (boczna).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych na roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej DN 110 w ulicy Kościuszki ... czytaj więcej..

Aktualności
823

Zapytanie o cenę na "Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatniania Wody - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie".

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych na "Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatn... czytaj więcej..

Aktualności
23

Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego - aktualizacja

KOMUNIKAT Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie infromuje, że w ramach kontynuacji prac związanych z włączaniem nowo wybudowanej sieci wodociągowej do miejskiego... czytaj więcej..

Aktualności
23

Przetarg nieograniczony na "Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatniania Wody – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: "Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologiczny... czytaj więcej..

Aktualności
1039

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do 2017

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, że Uchwałą Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 czerwca 2016r Nr XVII/139/2016 przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych t... czytaj więcej..

Aktualności
858

Przetarg nieograniczony na "Wykonanie remontu dróg gminnych - nakładki asfaltowe"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: "Wykonanie remontu dróg gminnych - nakładki asfaltowe" znak ... czytaj więcej..

Aktualności
1044

Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje, że w dniu 24 czerwca 2016 r. rozpoczęto prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego (od skrzyżowania z ulicą ... czytaj więcej..

Aktualności
117

Zamówienie sektorowe na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego w Krasnymstawie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg o udzielenie zamówienia sektorowego dla zadania "Przebudowa sieci wodociągowej w ulic... czytaj więcej..

Aktualności
1078

Informacja dotycząca odbioru odpadów zielonych

W związku z uwagami wnoszonymi przez mieszkańców do zapisów zawartych w dostarczonym harmonogramie odbioru odpadów zielonych dotyczących liści orzecha włoskiego wyjaśniamy co nast... czytaj więcej..

Aktualności
1026

Harmonogramy odbioru nieczystości stałych; odpadów zielonych i wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego w okresie maj - wrzesień 2016 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w zakładce "HARMONOGRAM" zamieszczono terminy odbioru nieczystości stałych oraz odpadów zielonych i wielkogabarytowych na okres m... czytaj więcej..

Harmonogramy
711

Harmonogramy
732

Harmonogramy
758

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego w okresie maj - sierpień 2016 r.

Miasto Krasnystaw - termin odbioru odpadów wielkobabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego - [szczegóły]... czytaj więcej..

Aktualności
39

Informacja o terminie odbioru choinek dla zabudowy wielorodzinnej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że terminy odbioru choinek dla zabudowy wielorodzinnej to 20 stycznia oraz 5 luty 2016 r. Choinki należy ustawi... czytaj więcej..

Wyników 1 - 27 z 27