Monthly Archive

Wrzesień 2015

Aktualności
1514

Zapytanie cenowe na dostawę soli do zimowego utrzymania dróg

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości  50 ton na potrzeby zimowe... czytaj więcej..

Aktualności
1758

Zapytanie cenowe

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej ... czytaj więcej..

Aktualności
1467

Unieważnienie postępowania ZP/PN/3/2015 na wykonanie modernizacji pokryć dachowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie modernizacji pokryć da... czytaj więcej..

Wyników 1 - 3 z 3