Monthly Archive

Sierpień 2015

Aktualności
1181

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do 2016

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą… Nr VIII/51/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ś›cieków na okres od 1 września... czytaj więcej..

Aktualności
1279

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane na "Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatniania Wody - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spół... czytaj więcej..

Wyników 1 - 2 z 2