Monthly Archive

2015

Aktualności
1144

Zapytanie cenowe na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu furgon

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu furgon" Termin składania ofer... czytaj więcej..

Aktualności
1092

Aktualności
1479

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów budowlanych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie, informuje że posiada do sprzedaży materiały budowalne pochodzące z prac remontowych. [szczegóły]... czytaj więcej..

Aktualności
1548

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla samochdów służbowych oraz ma czytaj więcej..

Aktualności
291

Zapytanie cenowe na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu furgon

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu furgon" Termin składania ofer... czytaj więcej..

Aktualności
2040

Powtórny przetarg na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty... czytaj więcej..

Aktualności
1842

Przetarg na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty... czytaj więcej..

Aktualności
1518

Zapytanie cenowe na dostawę soli do zimowego utrzymania dróg

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości  50 ton na potrzeby zimowe... czytaj więcej..

Aktualności
1761

Zapytanie cenowe

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej ... czytaj więcej..

Aktualności
1469

Unieważnienie postępowania ZP/PN/3/2015 na wykonanie modernizacji pokryć dachowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie modernizacji pokryć da... czytaj więcej..

Aktualności
1183

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do 2016

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą… Nr VIII/51/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ś›cieków na okres od 1 września... czytaj więcej..

Aktualności
1281

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane na "Wykonanie modernizacji pokryć dachowych na budynkach technologicznych Stacji Uzdatniania Wody - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spół... czytaj więcej..

Aktualności
1375

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do 2016

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą… Nr VIII/51/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zatwierdziła taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę™ i zbiorowego odprowadzania ś›cieków na okres od 1 września... czytaj więcej..

Aktualności
1227

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-dostawy

Informacja dotycząca ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - dostawy w rozstrzygniętym przetargu na "Dostawę fabrycznie nowej śmieciarki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kra... czytaj więcej..

Aktualności
2652

Przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 - 2019

W dniu 21 maja 2015 r. Rada Miasta Krasnystaw podjęła Uchwałę Nr VII/36/2015 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Mi... czytaj więcej..

Aktualności
38

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - okazanie przebiegu projektowanej sieci

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje o zorganizowaniu spotkania dla mieszkańców ulic: Kościuszki; Łąkowa; Topolowa; Bociania; Polewana z przedstawicielami fir czytaj więcej..

Wyników 1 - 16 z 16