Monthly Archive

2014

Aktualności
1757

Umowa o dofinansowanie Projektu

Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że w dniu 30.10.2014 została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z czytaj więcej..

Aktualności
5474

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Krasnegostawu

Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że przy ul. Piłsudskiego 54 działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańcó... czytaj więcej..

Wyników 1 - 2 z 2