Monthly Archive

Sierpień 2010

Aktualności
965

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodą i zbiorowe odprowadzanie ścieków do 2011

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą Nr XL/295/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku zatwierdziła taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ś›cieków na okres od 1 wrześ›nia 2010 r. do ... czytaj więcej..

Wyników 1 - 1 z 1