Monthly Archive

2010

Aktualności
1009

Zmiana stawek podatku VAT w 2011 roku.

Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że w związku ze zmianą… stawek podatku VAT od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2011 r. ulegają… zmiani... czytaj więcej..

Aktualności
1090

Zmiana stawki podatku VAT w 2011 roku.

Przedsię™biorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że z dniem 1 stycznia 2011 r. ulega zmianie stawka podatku od towarów i usług (VAT) z 7% do 8%, stosowana... czytaj więcej..

Aktualności
2885

Uruchomienie nowego zestawu pomp Stacji Uzdatniania Wody

Informujemy, że w dniu 16 listopada 2010 r. włą…czono do eksploatacji nowy zestaw hydroforowy pomp II - stopnia tłoczący wodę™ do miasta. W uroczystości brali udział Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Ja... czytaj więcej..

Aktualności
1566

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

W dniu 30.09.2010 r. zakończono II etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody polegający na montażu i uruchomieniu nowego zestawu hydroforowego pomp II – stopnia tłoczą…cych wodę™ do miasta. Zamo... czytaj więcej..

Aktualności
965

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodą i zbiorowe odprowadzanie ścieków do 2011

Rada Miasta Krasnystaw Uchwałą Nr XL/295/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku zatwierdziła taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ś›cieków na okres od 1 wrześ›nia 2010 r. do ... czytaj więcej..

Wyników 1 - 5 z 5