Monthly Archive

2008

Ogłoszenia
403

Aktualności
1035

Zmiana taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2008-2009

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spół‚ka z o.o. w Krasnymstawie informuje, że Rada Miasta Krasnystaw uchwałą Nr XX/158/2008 z dnia 11.07.2008 r. zatwierdziła taryfę dla zbiorowego zaopatr... czytaj więcej..

Aktualności
1213

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej doliny rzeki Wieprz

Projekt "Uporzą…dkowanie gospodarki wodno-ś›ciekowej doliny rzeki Wieprz"€ został zrealizowany dzię™ki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego... czytaj więcej..

Aktualności
1158

Przyłączanie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej ulica Lwowska i Grobla.

W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Lwowska i Grobla, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza wszystkich zainteresowanyc... czytaj więcej..

Wyników 1 - 4 z 4