Monthly Archive

2004

Aktualności
1417

Zakup sprzętu SCK-4z

Przedsię™biorstwo zakupił‚o w miesią…cu kwietniu 2006 ze Ś›rodków Narodowego Funduszu Ochrony Śšrodowiska samochód specjalistyczny SCK-4z do czyszczenia kanalizacji. Samochód wyko... czytaj więcej..

Wyników 1 - 1 z 1