Informacja o zakończeniu drugiej fazy postępowania kwalifikacyjnego związanej z wyborem Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie

Informujemy, że zakończona została procedura kwalifikacyjna związana z wyborem Prezesa Zarządu spółki PGK Krasnystaw. Szczegóły można znaleźć w załączniku poniżej.

Załącznik: Informacja