Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

W miesiącu siepiniu 2018 r. - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie uruchomiło dla swoich Klientów Internetowe Biuro Obsługi Klienta - iBOK. Biuro umożliwia łatwy i prosty kontakt z Biurem Obsługi Klienta oraz działem Finansowo-Księgowym przedsiębiorstwa. Od teraz każdy mieszkaniec posiadający dostęp do internetu może zalogować się do sytemu by sprawdzić obecny stan konta, wystawione faktury oraz podstawowe informacje odnoszące się do posiadanej umowy na wodę i ścieki lub inne usługi świadczone przez spółkę.
[czytaj więcej] 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Z. Tokarzewskiego oraz w ulicy Granicznej w Krasnymstawie”.  [szczegóły]

Termin składania ofert - 14.02.2020., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert   - 14.02.2020., godz. 11:15.
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]    
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”, prowadzonym w formie zapytania ofertowego.
[szczegóły]   
Termin składania ofert - 05.02.2020., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert - 05.02.2020., godz. 11:15.  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”  [szczegóły]
Termin składania ofert - 23.01.2020., godz. 10:00   NIEAKTUALNY
Termin otwarcia  ofert - 23.01.2020., godz. 10:15   NIEAKTUALNY

UWAGA !!!  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Nowy termin składania ofert: 27.01.2020 r. godz. 10:00  [szczegóły]
Nowy termin otwarcia ofert:  27.01.2020 r. godz. 10:15  

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 21.01.2020  [szczegóły]
UWAGA: W związku z zamieszczonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ z dnia 21.01.2020 zmianie uległy:  SIWZ, Załacznik nr.2 do SIWZ.

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 22.01.2020  [szczegóły]
UWAGA: W związku z zamieszczonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ z dnia 22.01.2020 zmianie uległy:  SIWZ oraz Załacznik nr.3 do SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” prowadzonym w formie zapytania ofertowego. [szczegóły]     
Termin składania ofert: 14.01.2020  godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:   14.01.2020  godz. 10:15   
Wyjaśnienia z dn. 07.01.2020r.  [szczegóły]    
Zapytanie ofertowe po zmianie  z dn.07.01.2020r.  [szczegóły]   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]