Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza
do składania ofert w postępowaniu pn: „Sukcesywna dostawa soli drogowej na
potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2020/2021
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka  z o.o. w Krasnymstawie".

                                                                                                                [szczegóły]

Termin składania ofert: 23.10.2020 r. godz. 10.30
Termin otwarcia ofert:   23.10.2020 r. godz. 10.45  
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza
przetarg nieograniczony na realizację zamówienia sektorowego "Wykonanie
ekspertyzy hydrogeologicznej stanu technicznego dwóch studni głębinowych
na terenie Stacji 
Uzdatniania Wody w Krasnymstawie”
                                                                                                     [szczegóły]
Termin składania ofert: 22.10.2020 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:   22.10.2020 r. godz. 10.15  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostosowanie monitoringu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krasnymstawie do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów” , prowadzonym w formie zapytania ofertowego.[szczegóły]
Termin składania ofert: - 05.10.2020., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  - 05.10.2020., godz. 10:15.   
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych kompleksowej przebudowy strefowych przepompowni ścieków w Krasnymstawie” . [szczegóły]
Termin składania ofert: - 08.10.2020., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: - 08.10.2020., godz. 10:15
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza
przetarg nieograniczony na realiację zamówienia sektorowego pn: "Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę
zespołu garaży dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie".
 [szczegóły]   
Termin składania ofert: 29.09.2020 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 29.09.2020 r.   godz. 10.15   
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]