Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” prowadzonego w formie zapytania ofertowego.
[szczegóły]
Termin składania ofert - 13.02.2019., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert - 13.02.2019., godz. 10:15
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”.
[szczegóły]
Termin składania ofert - 07.02.2019., godz. 10:00
Termin otwarcia  ofert - 07.02.2019., godz. 10:15
Zapytanie i wyjaśnienia z dnia. 04.02.2019r.[szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”.
[szczegóły]
Termin składania ofert - 31.01.2019., godz. 11:00
Termin otwarcia  ofert - 31.01.2019., godz. 11:15
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania[szczegóły]

Koniec roku 2018 to czas, w którym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Krasnymstawie zrealizowało kolejne zadanie inwestycyjne, wchodzące w skład
Projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków
w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16, obejmujące zakup sprzętu,
niezbędnego do obsługi realizowanego przedsięwzięcia, tj.:

  • samochodu ciężarowego (typu wywrotka) - marki SCANIA
  • oraz koparko-ładowarki (wraz z osprzętem) – marki CASE CONSTRUCTION


Sprzęt zakupiony został  dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 1.-Koparka-Mobile.JPG - 24,16 kB  2.-Koparka-Mobile.JPG - 27,38 kB  3.-Koparka-Mobile.JPG - 24,89 kB
 4.SCANIA Mobile  5.SCANIA Mobile  6. SCANIA Mobile

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego osprzętu do ciągnika rolniczego Zetor 7340 - pługu odśnieżnego łamanego” o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.
[szczegóły]
Termin składania ofert: 17.01.2019 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  17.01.2019 godz. 10:15       
Zapytania i wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.01.2019 [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły] 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]