Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza
przetarg nieograniczony na realiację zamówienia sektorowego pn: "Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę
zespołu garaży dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie".
   [szczegóły]

Termin składania ofert: 3.09.2020 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 3.09.2020 r.   godz. 10.15
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]  
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [szczegóły]

 pgk ue fundusze top

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje
o rozpoczęciu realizacji robót budowlanych ostatniego zadania inwestycyjnego wchodzącego w skład Projektu: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16, tj. Kontraktu pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie – etap I”. 

Generalny Wykonawca – firma Inżynieria Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie po opracowaniu wielobranżowych projektów budowlano-wykonawczych i uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęła ( w miesiącu lipcu br.) - pod nadzorem Inżyniera Kontraktu: Konsorcjum firm: ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu oraz Rejonowego Zarządu Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. z siedzibą w Człuchowie – roboty budowlano-montażowe obejmujące m.in. prace rozbiórkowe oraz wymianę i przygotowanie gruntu pod nowobudowane obiekty zlokalizowane na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ul. Zawieprze w Krasnymstawie.  

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia to m.in.:  

  • budowa suszarni osadów pościekowych, wykorzystującej jako źródło ciepła energię słoneczną;
  • wymiana urządzeń do odwadniania osadów - na bardziej wydajne i energooszczędne;
  • poprawa procesu stabilizacji osadów pościekowych;
  • hermetyzacja obiektów technologicznych oczyszczalni;
  • montaż urządzeń do filtracji i dezodoryzacji;
  • wymiana urządzeń reaktora biologicznego;
  • wymiana oświetlenia zewnętrznego oczyszczalni na oprawy oświetleniowe LED;
  • zakup pojazdów do obsługi gospodarki osadowej oczyszczalni.

 Głównym celem inwestycji, realizowanej dzięki środkom pozyskanym z Funduszy Unii Europejskiej, środkom własnym Przedsiębiorstwa, a także wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krasnystaw jest modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie, obejmująca: budowę, przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni oraz uzyskanie pożądanych efektów ekonomicznych i technologicznych w tym m.in. zmniejszenie ilości produkowanych osadów oraz zmniejszenie uciążliwości zapachowej obiektów technologicznych oczyszczalni, a tym samym poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych Miasta Krasnystaw.

preview

 

preview

 

preview

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Remont nawierzchni ulic na terenie Miasta Krasnystaw w 2020r.” [szczegóły]
Termin składania ofert: 12.06.2020 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  12.06.2020 godz. 10:15.
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]   
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

                                            KOMUNIKAT
  w sprawie przyjmowania interesantów w PGK Sp. z o.o. Krasnystaw

                        obowiązuje od dnia 1.06.2020 r.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) informujemy, że 

                    od dnia 1 czerwca 2020 r. do odwołania

funkcjonowanie PGK Sp. z o.o.  zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji
i objęte nowymi procedurami przyjmowania petentów.
Zostanie wznowiona obsługa klientów w Biurze Obsługi Klienta,  a by  
umożliwić bezpośredni  kontakt z pracownikiem. Obsługa klientów odbywać się  
będzie przy zachowaniu 
wysokich wymogów sanitarnych, co umożliwi
zachowanie bezpieczeństwa klientów i pracownika:

             W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA - MOŻE PRZEBYWAĆ 1 OSOBA

Wszelkie dokumenty i wnioski nadal będzie można złożyć elektronicznie bądz
wrzucić kopertę do pojemnika umieszczonego na parterze budynku lub do

skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych.

                              Biuro czynne jest w godz.:
                       poniedziałek - piątek -  7.00 - 15.00

Nadal istnieje możliwość uzyskania informacji i załatwienia sprawy przez telefon
w godzinach pracy Spółki. Można drogą elektroniczną składać oficjalne pisma
i wnioski do Spółki. Część spraw można załatwić zwykłym emailem
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:

tel. (82) 576-23-76 – Sekretariat
tel. (82) 576-25-37 – Zakład Wodociągów i Kanalizacji
tel. (82) 576-40-26 – Zakład Oczyszczania i Dróg
tel. (82) 576-68-30 – Fax

Apelujemy do Mieszkańców, aby przestrzegali wszystkich zasad
bezpieczeństwa, zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego
, w tym w szczególności zachowania odległości
między osobami, obowiązku noszenia maseczek i dezynfekcji rąk.

virus logo

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
zdecydowało się wdrożyć tzw. "Tarczę antykryzysową".

Poniżej prezentujemy Państwu założenia dotyczące pomocy jaką PGK Sp. z o.o.
proponuje udzielać zarówno osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym:

         > Rozłożenie płatności na trzy raty (na wniosek odbiorcy);
         > Przesunięcie terminu płatności (na wniosek odbiorcy);
         > Nienaliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za okres
            od marca do lipca br.;
         > Wstrzymanie działań windykacyjnych na wniosek odbiorcy (nie będą
            kierowane sprawy na drogę postępowania sądowego);
         > Wstrzymanie procedury odcięcia dopływu wody (na wniosek odbiorcy).