Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu ciężarowego typu bramowiec dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”. [szczegóły]
Termin składania ofert:  05.05.2021r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:    05.05.2021r. godz. 11:00
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 27.04.2021r.  [szczegóły]  
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 28.04.2021r.  [szczegóły]  
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 29.04.2021r   [szczegóły]   
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia  [szczegóły]  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]
Ogłoszenie o wyniku postępowania [szczegóły]

Szanowni klienci
Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
od dnia 31.03.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. będzie czynny:
- poniedziałek - piątek w godzinach od 14:00 do 18:00
- sobota w godzinach od 9:00 do 13:00
Wyżej wymienione działania mają na celu ograniczenie do minimum
potencjalnego zagrożenia oraz zapewnienie ciągłości świadczonych
dla Państwa usług odbioru i zagospodarowania odpadów.
Dane kontaktowe:
Siedziba Spółki ul. Piekarskiego 3 – telefon 82 576 23 76
Zakład Oczyszczania i Dróg ul. Piłsudskiego 54 - telefon 82 576 40 26

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki z zabudową bramową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”.[szczegóły]
Termin składania ofert:  02.04.2021 godz. 10:00.  NIEAKTUALNY
Termin otwarcia ofert:   02.04.2021 godz. 11:00.  NIEAKTUALNY
UWAGA - zmiana terminu składania ofert:
Nowy termin składnia ofert: - 12.04.2021 r. godz. 10.00  

Nowy termin otwarcia ofert: - 12.04.2021 r. godz. 11.00   
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  [szczegóły]  
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

                                         informacja covid

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie

       od 22 marca 2021 r. do odwołania
      wstrzymuje przyjęcia interesantów.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie spraw telefonicznie bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej IBOK. Ewentualne dokumenty i wnioski,
kierowane do PGK prosimy wrzucać w zamkniętych kopertach do skrzynki listowej
umieszczonej przy wejściu do budynku administracyjnego – ul. Piekarskiego 3.
Dokumenty, które nie mieszczą się w kopercie prosimy zostawiać na przeznaczonym
do tego stoliku znajdującym się na parterze budynku. Zaleca się dołączenie numeru
telefonu i/lub adresu e-mail, w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
Pisma wysłane drogą mailową traktowane będą tak, jak doręczone osobiście.
W sytuacjach wyjątkowych, przy konieczności osobistego kontaktu, w celu
załatwienia spraw prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Bez zmian odbywać się będzie usuwanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnych,
odczytywanie wodomierzy, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Dane do kontaktu:
- siedziba Spółki ul. Piekarskiego 3
  82 576 23 76; fax. 82 576 68 30
- Biuro Obsługi Klienta; Dział Finansowo - Księgowy
  82 576 24 93
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Piekarskiego 3
  82 576 25 37; tel. alarmowy 994
- Zakład Oczyszczania i Dróg ul. J. Piłsudskiego 54
  82 576 40 26
- adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyżej wymienione działania mają na celu ograniczenie do minimum potencjalnego
zagrożenia oraz zapewnienie ciągłości świadczonych dla Państwa usług zaopatrzenia
w wodę, odprowadzania ścieków oraz odbioru i zagospodarowania odpadów.

Prosimy o zrozumienie i odpowiedzialne podejście do zaistniałej sytuacji.

                                        COVID 19

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
informuje, ze z dniem 1.01.2021 r. uległ zmianie druk "Wniosku o wydanie
warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej. Powyższe spwodowane jest zmianą przepisów Prawa Budowlanego.
Wnioski złożone po dniu 1.01.2021 r. na "starych drukach" będą odsyłane
bez rozpatrzenia.

Link do wniosku - [pobierz]