Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego osprzętu do ciągnika rolniczego Zetor 7340 - pługu odśnieżnego łamanego” o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.
[szczegóły]
Termin składania ofert: 17.01.2019 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  17.01.2019 godz. 10:15       
Zapytania i wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.01.2019 [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły] 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Miasto Krasnystaw zabudowa jednorodzinna [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej zainstalowanych w obiektach PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie do zasady TPA”.
[szczegóły]
Termin składania ofert - 04.01.2019., godz. 11:00
Termin otwarcia  ofert - 04.01.2019., godz. 11:15
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.12.2018  [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Krasnegostawu !

Wszyscy musimy się zmierzyć z trudną, ale niezwykle ważną dla nas decyzją.
Podejmie ją Burmistrz wspólnie z Radą Miasta Krasnystaw, a jej skutki odczujemy
wszyscy. Chodzi o zwiększenie opłat za wywóz odpadów pochodzących od
mieszkańców i firm działających w naszym Mieście. Warto podkreślić, że problem
ten dotknął nie tylko nas, ale zdecydowaną większość gmin oraz miast Polski.

Musimy wszyscy uświadomić sobie, że z roku na rok "produkujemy" coraz więcej
odpadów, a w ostatnim okresie drastycznie wzrosły koszty ich wywozu i utylizacji. 
Drożeje paliwo używane do ich transportu, a także energia elektryczna.
Największym obciążeniem dla samorządu, na którym spoczywa obowiązek
utrzymania porządku w naszym mieście, jest jednak opłata środowiskowa
przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego m.in. za przyjęcie naszych odpadów
na składowisko. Jej stawka w ciągu ostatnich dwóch lat podwoiła się, a już
wkrótce będzie czterokrotnie wyższa. W 2017 roku opłata środowiskowa wynosiła
za tonę odpadów niewiele ponad 74 zł, od stycznia 2019 roku będzie to 170 zł,
a w 2020 roku aż 270 zł.

Pomino tych niesprzyjających okoliczności podjęto działania w celu ograniczenia
do niezbędnego minimum kosztów wywozu śmieci. W konsekwencji stawki 
zaproponowane mieszkańcom podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Krasnystaw
oraz przedstawione w ostatnim czasie przedsiębiorcom ulegną zmniejszeniu, a
władze 
Miasta zrobią wszystko by konieczne podwyżki były dla Państwa jak
najmniej szkodliwe.

Samorząd Miasta Krasnystaw

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg
nieograniczony na "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych
oraz maszyn i urządzeń dla PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2019 r.".
[szczegóły]

Termin składania ofert - 13.12.2018 r. godz.10.00

Termin otwarcia ofert - 13.12.2018 r. godz. 10.15

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 7.12.2018 r. [szczegóły]

Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [szczegóły]