Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na: "Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw - nakładki asfaltowe" Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert: 27.09.2017r.  godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: 27.09.2017 r. godz. 11:15

[szczegóły]

Informacja o unieważnieniu postępowania [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na: "Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw - nakładki asfaltowe"
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert: 11.09.2017  godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: 11.09.2017 r. godzina 11.15

[szczegóły]

Informacja o unieważnieniu postępowania [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kranymstawie ogłasza zapytanie
ofetowe na "Odtworzenie nawierzchni asfaltowych po awariach wodociągowych".
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert: 14.09.2017 r. do godziny 11.00
Termin otwarcia ofert: 14.09.2017 r. godzina 11.15

[szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

baner maly

W dniu 19 lipca 2017 r. Przedsiębiorstwo Budowalne "BUDOMONT" Spółka z o.o. z Rzeszowa
rozpoczeła prace związane z budową kanalizacji sanitarnej - Zadania III - ul. Stokowa;
Niesieckiego; Bieleszy; Ściegiennego; Wąska; Czuby; Łukasińskiego w ramach projektu
"Rozbudowa kanalizcji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków
w Krasnymstawie".

foto 1 zad.1

foto 2 zad.1

foto 3 zad.1

foto 4 zad.1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 lipca 2017r Nr XXVIII/230/2017 wprowadza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Krasnystaw na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku.
[szczegóły]