Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie
ofertowe na zadanie "Remont cząstkowy przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów za
pomocą skrapiarki przewoźnej lub remonterana ulicach Miasta Krasnystaw"
.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składani ofert: 19.10.2017 r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 19.10.2017 r. godz. 11.15

[szczegóły]

Odpowiedzi na zapytania z dnia 13.10.2017 r. [szczegóły]

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 13.10.2017 r. [szczegóły]

Odpowiedzi na zapytania z dnia 17.10.2017 r. [szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na: „Dostawę i montaż grobowców monolitycznych dla Cmentarza Komunalnego w Krasnymstawie administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert: 13.10.2017r.  godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: 13.10.2017 r. godz. 11:15

[szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe dla zadania: „Zakup i dostawa piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2017/2018 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.” Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert: 10.10.2017r.  godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: 10.10.2017 r. godz. 11:15

[szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[szczegóły]

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe dla zadania: „Zakup i dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2017/2018 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.” Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert: 10.10.2017r.  godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert: 10.10.2017 r. godz. 11:15

[szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

[szczegóły]

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na "Wymianę odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Zawieprze". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:  13.11.2017 r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:    13.11.2017 r. godz. 11.15
[szczegóły]