Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” prowadzonego w formie zapytania ofertowego. [szczegóły]
Termin składania ofert - 25.03.2019., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert - 25.03.2019., godz. 10:15
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły] 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  [szczegóły]

Zgodnie z Uchwałą Nr. V /33/2019 r/ Rady Miasta  Krasnystaw z dnia 24 stycznia 2019 r. w zamian za uiszczoną opłatę, z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy ,odpady zielone ( trawa ,liście, gałęzie itp. ) odbierane będą do maksymalnie 3 worków lub pojemników 120 litrowych miesięcznie. Ograniczenie odbioru odpadów zielonych z posesji wynika z gwałtownego wzrostu ilości odbieranych odpadów, oraz rosnących kosztów ich odbioru i zagospodarowania.

Pozostałą ilość odpadów zielonych, mieszkańcy powinni starać się zagospodarowywać we własnym zakresie ( KOMPOSTOWAĆ ) a w przypadku braku takich możliwości, można nieodpłatnie dostarczyć je do punktu SZOK -Krasnystaw ul. Piłsudskiego 54 lub telefonicznie( tel. 82 576 4026 ) zamówić odpłatną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów . 

Cena wywozu 1 pojemnika lub worka 120 l odpadów zielonych wynosi netto  6,50 zł + 8% vat.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony dla zadania „Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2019r.”.
[szczegóły]
Termin składania ofert: 15.03.2019 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  15.03.2019 godz. 10:15.
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły] 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn.„Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”
[szczegóły]
Termin składania ofert:  01.03.2019r.  godz. 10:00  - Nieaktualny
Termin otwarcia ofert:  01.03.2019r.  godz. 10:15  - Nieaktualny 

UWAGA:
Zmiana terminu skłdania ofert:
Nowy termin składania ofert: 08.03.2019 r. godz. 10:00  [szczegóły]
Nowy termin otwarcia ofert:  08.03.2019 r. godz. 10:15

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 28.02.2019 [szczegóły]
UWAGA: W związku z zamieszczonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ z dnia 28.02.2019 zmianie uległy: Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, Załącznik nr.1, Załacznik nr.2 oraz Załącznik nr.7.
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Sprzedaż używanego samochodu ciężarowego KIA PREGIO”.
[szczegóły]
Termin składania ofert: 21.02.2019 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  21.02.2019 godz. 10:15.
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]
Informacj o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenie o sprzedaży  [szczegóły]