Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony dla zadania pn „Dostawa pojazdu ciężarowego w ramach Zadania: Dostawa koparko – ładowarki oraz pojazdu ciężarowego w ramach Projektu pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert: 08.08.2018 godz.: 9:00
Termin otwarcia ofert.: 08.08.2018 godz.: 9:15  [szczegóły]
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 24.07.2018  [szczegóły]
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 26.07.2018  [szczegóły]  
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 03.08.2018  [szczegóły]

Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony dla zadania pn „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Szymonowicza w Krasnymstawie". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:     7.08.2018 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert:      7.08.2018 r. godz. 10:15.  [szczegóły]
Inforacja o unieważnieniu postępowania [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej – ETAP II oraz w ulicy Kościuszki (boczna) – ETAP II w Krasnymstawie”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:     18.07.2018 r. godz. 9:00.
Termin otwarcia ofert:      18.07.2018 r. godz. 9:15.  [szczegóły] 
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły] 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony dla zadania pn „Dostawa koparko – ładowarki oraz pojazdu ciężarowego w ramach Projektu pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie. [szczegóły]

Termin składania ofert:     12.07.2018 r. godz. 10:00. - Nieaktualny 
Termin otwarcia ofert:      12.07.2018 r. godz. 10:15  - Nieaktualny
UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 18.07.2018 godz  9:00. - Aktualny
Otwarcie ofert: godz. 9:15

Informacja z otwarcia ofert
[szczegóły] 
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówienie
sektorowe, przetarg nieograniczony dla zadania pn "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy
Szymonowicza w Krasnymstawie". Postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem
udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie.

Termin składania ofert: 16.07.2018 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 16.07.2018 r. godz. 10.15

Dokumenty przetargowe [szczegóły] 
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]