Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg w formie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2018/2019 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.” Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
Termin składania ofert: 09.10.2018 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:  09.10.2018 godz. 11:15  [szczegóły]

Informacja z otwarcia ofert [szczegóły] 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg w formie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2018/2019 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.” Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
Termin składania ofert: 27.09.2018 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 27.09.2018 godz. 11:15 [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg w formie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Dostawa piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2018/2019 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.” Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
Termin składania ofert: 27.09.2018 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 27.09.2018 godz. 10:15 [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg
w formie zapytania ofertowego na "Dostawę saochodu dostawczego typu furgon dla
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnystawie".
[Dokumentacja przetargowa]

Teremin składania ofert - 20.08.2018 r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert - 20.08.2018 r. godz. 11.15

Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.08.2018 r.

UWAGA:
Zmiana terminu skłdania ofert:

Nowy termin składania ofert: 23.08.2018 r. godz. 11.00
Nowy termin otwarcia ofert:   23.08.2018 r. godz. 11.15

Informacja z otwarcia ofert: [szczegóły]

Inforamcja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

O dnia 1.08.2018 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie wprowadziło dla odbiorców usług indywidualne rachunki
bankowe w ramach identyfikacji płatności masowych.
Numer konta bankowego zamieszczony na stronie PGK Krasnystaw i BIP jest
numerem konta podstawowego - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
Natomiast numer konta jaki widnieje na fakturach otrzymywanych przez odbiorców
naszych usług jest numerem bezpośrednim klienta, który jest niezbędny do rozliczeń
tzw. masowych płatności. Jest to narzędzie bankowe, za pomocą którego
automatycznie rozliczane są należności z zapłatą dokonywaną przez odbiorców
naszych usług.
Takie nowoczesne rozwiązania znacznie ułatwiają i przyspieszają prace jednocześnie
obniżając koszty. Są one stosowane w firmach świadczących usługi dla dużej ilości
odbiorców.