Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza
przetarg nieograniczony na: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów
służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Krasnymstawie w 2021 r."
                                                                                                     [szczegóły]

Termin składania ofert: 17.12.2020 r. do godziny 10.00
Termin otwarcia ofert:   17.12.2020 r. godz. 10.15  
Wyjaśnienia do treści SIWZ  z dnia 14.12.2020 [szczegóły]  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż grobowców monolitycznych dla Cmentarza Komunalnego w Krasnymstawie” , prowadzonym w formie zapytania ofertowego. [szczegóły]
Termin składania ofert: - 03.12.2020., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: - 03.12.2020., godz. 10:30.   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Informujemy, że mieszkańcy Krasnegostawu przywożący do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady remontowe, rozbiórkowe i sanitarne takie jak:
- stolarka budowlana: okna, drzwi
- wanny
- umywalki
- kabiny prysznicowe
- muszle toaletowe, spłuczki
- grzejniki
- płytki
- gruz
- rynny
- ościeżnice
zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Miasta Krasnystaw opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy strefowej przepompowni ścieków P-1 w Krasnymstawie” . [szczegóły]
Termin składania ofert: - 17.11.2020., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: - 17.11.2020., godz. 10:15   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza
przetarg nieograniczony na realizację zamówienia sektorowego pn: "Opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę
zespołu garaży dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie".
                                                                                                   [szczgóły]

Termin składania ofert: 3.11.2020 r. do godz.10.00
Termin otwarcia ofert:   3.11.2020 r. godz. 10.15  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]