Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej zainstalowanych w obiektach PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie do zasady TPA”.
[szczegóły]
Termin składania ofert - 04.01.2019., godz. 11:00
Termin otwarcia  ofert - 04.01.2019., godz. 11:15
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.12.2018  [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Krasnegostawu !

Wszyscy musimy się zmierzyć z trudną, ale niezwykle ważną dla nas decyzją.
Podejmie ją Burmistrz wspólnie z Radą Miasta Krasnystaw, a jej skutki odczujemy
wszyscy. Chodzi o zwiększenie opłat za wywóz odpadów pochodzących od
mieszkańców i firm działających w naszym Mieście. Warto podkreślić, że problem
ten dotknął nie tylko nas, ale zdecydowaną większość gmin oraz miast Polski.

Musimy wszyscy uświadomić sobie, że z roku na rok "produkujemy" coraz więcej
odpadów, a w ostatnim okresie drastycznie wzrosły koszty ich wywozu i utylizacji. 
Drożeje paliwo używane do ich transportu, a także energia elektryczna.
Największym obciążeniem dla samorządu, na którym spoczywa obowiązek
utrzymania porządku w naszym mieście, jest jednak opłata środowiskowa
przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego m.in. za przyjęcie naszych odpadów
na składowisko. Jej stawka w ciągu ostatnich dwóch lat podwoiła się, a już
wkrótce będzie czterokrotnie wyższa. W 2017 roku opłata środowiskowa wynosiła
za tonę odpadów niewiele ponad 74 zł, od stycznia 2019 roku będzie to 170 zł,
a w 2020 roku aż 270 zł.

Pomino tych niesprzyjających okoliczności podjęto działania w celu ograniczenia
do niezbędnego minimum kosztów wywozu śmieci. W konsekwencji stawki 
zaproponowane mieszkańcom podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Krasnystaw
oraz przedstawione w ostatnim czasie przedsiębiorcom ulegną zmniejszeniu, a
władze 
Miasta zrobią wszystko by konieczne podwyżki były dla Państwa jak
najmniej szkodliwe.

Samorząd Miasta Krasnystaw

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg
nieograniczony na "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych
oraz maszyn i urządzeń dla PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2019 r.".
[szczegóły]

Termin składania ofert - 13.12.2018 r. godz.10.00

Termin otwarcia ofert - 13.12.2018 r. godz. 10.15

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 7.12.2018 r. [szczegóły]

Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [szczegóły]

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie informuje, że zakończył się kolejny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej wykonany w ramach Kontraktu „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie I: ul. Kościuszki”.

Prace realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. z siedzibą
w Rzeszowie, prowadzone były od października 2017r., w rejonie ulic: Kościuszki do granicy aglomeracji, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej oraz Polewanej.

W ramach zakończonej właśnie inwestycji, której całkowity koszt to 5.499.330,00 PLN brutto, wykonana została sieć kanalizacji sanitarnej, w systemie grawitacyjnym oraz ciśnieniowym, o łącznej długości ok. 11 052,5mb wraz z 6 przepompowniami strefowymi oraz 7 przepompowniami przydomowymi. Liczba Mieszkańców, którzy zyskali możliwość podłączenia się do sieci dzięki ww. inwestycji to 1188.

Wykonane zadanie stanowi ciąg dalszy realizacji – największego projektu inwestycyjnego,
w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej w historii Krasnegostawu - Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16, który dzięki środkom z Funduszy Unii Europejskiej oraz wsparciu finansowym Urzędu Miasta Krasnystaw, Spółka konsekwentnie realizuje od października 2016r.

Zakres Projektu obejmuje m.in. rozbudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 36,5km wraz z 14 przepompowniami strefowymi oraz 47 przepompowniami przydomowymi na obszarach miasta dotychczas nieskanalizowanych.

Z uwzględnieniem aktualnie zakończonej inwestycji do użytku oddanych zostało już ok. 22,7 km sieci wraz z 9 przepompowniami strefowymi oraz 27 przepompowniami przydomowymi. Dlatego też zachęcamy wszystkich Mieszkańców miasta Krasnystaw, Których posesje objęte były przedmiotowymi inwestycjami, aby nie zwlekali i skorzystali z możliwości przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Szersze informacje na temat warunków włączenia do sieci oraz formalności związanych
z podłączeniem dostępne są w siedzibie Przedsiębiorstwa – ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw oraz na stronie internetowej pod adresem http://jrp.pgkkrasnystaw.pl/jak-przylaczyc-sie-do-sieci/

Dodatkowo przypominamy, że w ramach Projektu, w miesiącu sierpniu br. PGK Sp. z o.o. uruchomiło dla swoich Klientów Internetowe Biuro Obsługi Klienta - iBOK, które umożliwia łatwy i prosty kontakt z Biurem Obsługi Klienta oraz działem Finansowo-Księgowym Przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie PGK Sp. z o.o. oraz pod adresem www.pgkkrasnystaw.pl

Kosc 16 Small

Kosc 15 Small

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg w formie zapytania ofertowego dla zadania pn. „Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2018/2019 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.” Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
Termin składania ofert: 09.10.2018 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:  09.10.2018 godz. 11:15  [szczegóły]

Informacja z otwarcia ofert [szczegóły] 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]