Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie za rok 2021 oraz za rok 2022”. [szczegóły]
Termin składania ofert: 04.10.2021r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:  04.10.2021r. godz. 11:20

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Sukcesywna dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych w sezonie 2021/2022 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”. [szczegóły]
Termin składania ofert:  30.09.2021r. godz. 10:00   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że w dniach od 20 do 27 września 2021 r. prowadzić będzie  okresowe chlorowanie wody połączone z płukaniem sieci wodociągowej. Pomimo, iż w uzdatnionej wodzie podawanej do sieci wodociągowej ze Stacji Uzdatniania Wody (SUW) nie ma szkodliwych mikroorganizmów, wodę zabezpieczamy  przed ewentualnym wtórnym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym. Tego typu operacja trwająca ok. 7 dni   służy  profilaktycznej dezynfekcji wodociągu. W tym okresie w wodzie utrzymywać  się będzie chlor, w bezpiecznym dla mieszkańców stężeniu. Woda nadaje się w pełni do spożycia przez ludzi. Chlor ostatecznie będzie usunięty  z sieci wodociągowej i przesyłanej nią wody na przestrzeni kilku dni po zaprzestaniu jego dozowania.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie
zamówienia pn.: „Usunięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czystej
w Krasnymstawie”[szczegóły]

Termin składania ofert: 27.09.2021r. godz. 11:00
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego STAR 200 typu bramowiec przystosowanego do wywozu odpadów komunalnych w kontenerach typu KP7, KP10 i Mulda.  [szczegóły]   
Termin składania ofert:  23.09.2021r. godz. 10:00   
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]