Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Już w czerwcu tego roku, kolejni Mieszkańcy miasta Krasnystaw zyskają możliwość podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, wykonywanej dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krasnystaw i pozyskanym środkom finansowym z Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Sukcesywnie realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie i Wykonawcę robót: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Spółka z o.o. – Lidera Konsorcjum, Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE” Sp. z o.o.- Partnera Konsorcjum oraz firmę HYDROTERM Sp. z o.o. – Partnera Konsorcjum - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II” pozwoli na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej posiadłości zlokalizowanych przy: ul. Witosa - do granicy aglomeracji, ul. Ułańskiej, ul Bławatnej, ul. Wiśniowej, ul. Kwiatowej, ul. Gołębiej, ul. Polnej, ul. Kółkowej, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowej, ul. Makowej, ul. Bohaterów Września oraz ul. Wójta Stanisława.

Dzięki realizacji ww. Kontraktu, wchodzącego w zakres Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” miasto Krasnystaw zyska kolejne 11 489mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 2284mb kanalizacji ciśnieniowej, a także 20 przepompowni przydomowych oraz 5 przepompowni sieciowych.

 

 DSCN0253  DSC 0051  DSCN0293 DSCN0575
DSCN0260
 
DSCN0363  DSCN0710   DSCN0582

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” prowadzonego w formie zapytania ofertowego. [szczegóły]
Termin składania ofert - 25.03.2019., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert - 25.03.2019., godz. 10:15
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły] 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  [szczegóły]

Zgodnie z Uchwałą Nr. V /33/2019 r/ Rady Miasta  Krasnystaw z dnia 24 stycznia 2019 r. w zamian za uiszczoną opłatę, z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy ,odpady zielone ( trawa ,liście, gałęzie itp. ) odbierane będą do maksymalnie 3 worków lub pojemników 120 litrowych miesięcznie. Ograniczenie odbioru odpadów zielonych z posesji wynika z gwałtownego wzrostu ilości odbieranych odpadów, oraz rosnących kosztów ich odbioru i zagospodarowania.

Pozostałą ilość odpadów zielonych, mieszkańcy powinni starać się zagospodarowywać we własnym zakresie ( KOMPOSTOWAĆ ) a w przypadku braku takich możliwości, można nieodpłatnie dostarczyć je do punktu SZOK -Krasnystaw ul. Piłsudskiego 54 lub telefonicznie( tel. 82 576 4026 ) zamówić odpłatną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów . 

Cena wywozu 1 pojemnika lub worka 120 l odpadów zielonych wynosi netto  6,50 zł + 8% vat.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony dla zadania „Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2019r.”.
[szczegóły]
Termin składania ofert: 15.03.2019 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  15.03.2019 godz. 10:15.
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły] 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn.„Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”
[szczegóły]
Termin składania ofert:  01.03.2019r.  godz. 10:00  - Nieaktualny
Termin otwarcia ofert:  01.03.2019r.  godz. 10:15  - Nieaktualny 

UWAGA:
Zmiana terminu skłdania ofert:
Nowy termin składania ofert: 08.03.2019 r. godz. 10:00  [szczegóły]
Nowy termin otwarcia ofert:  08.03.2019 r. godz. 10:15

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 28.02.2019 [szczegóły]
UWAGA: W związku z zamieszczonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ z dnia 28.02.2019 zmianie uległy: Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, Załącznik nr.1, Załacznik nr.2 oraz Załącznik nr.7.
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [szczegóły]