Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

baner maly

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację gospodarki osadowej
na oczyszczalni ścieków 
w Krasnymstawie - Etap I" realizowany w ramach
projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją
oczyszczalni ścieków w Kranymstawie".
 

[szczegóły]

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 6.09.2019 r. [szczegóły]
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.09.2019 r. [szczegóły]
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.09.2019 r. [szczegóły]

UWAGA:
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 6.09.2019 r. zmianie
uległy załączniki:
Załącznik Nr 1 - formularz oferty; Tom II SIWZ - projekt umowy;
Tom III SIWZ - OPZ_PFU; Tom IV SIWZ - Preambuła do wykazu cen

Termin składania ofert: 24.09.2019 r. godzina 9.00
Termin otwarcia ofert:   24.09.2019 r. godzina 12.00
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_DZUUE_BZP   [szczegóły]   
Sprosotowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  [szczegóły]


Woda jest podstawą życia. Człowiek nie jest wstanie funkcjonować bez wody.
Do prawidłowego funkcjonowania organizm ludzki potrzebuje nie tylko wody,
a również substancji w niej rozpuszczonych.
Chcemy zainteresować Państwa –mieszkańców Krasnegostawu piciem wody
z wodociągu miejskiego. Coraz powszechniejsze w wielu miastach Polski jest
również instalowanie w obiektach użyteczności publicznej i miejscach często
odwiedzanych przez mieszkańców tak zwanych poidełek bądź źródełek
- instalacji włączonej bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej, z której
można napić się wody .
Pijmy wodę prosto z kranu. Przemawiają za tym względy:
Zdrowotne – pijąc wodę z sieci wodociągowej ograniczamy picie napojów
słodzonych z dodatkami konserwantów. Pijemy naturalny zdrowy produkt
o doskonałych walorach .
Ekologiczne – ograniczamy ilość opakowań głównie PE , zanieczyszczających
środowisko.
Ekonomiczne – pijąc przez 365 dni w roku np. 1 litr wody z własnego kranu
wydamy 89gr w ciągu jednego roku. Za taką kwotę nie kupimy nawet jednej
butelki wody mineralnej.
Nasza woda spełnia wszystkie wymogi fizykochemiczne i bakteriologiczne
wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Woda która przez stację uzdatniania
trafia do wodociągu miejskiego pompowana jest z głębokości ok.120 m z pięciu
studni głębinowych. Woda pobierana jest z IV rzędowych złóż wapiennych,
szczelnie odizolowanych geologicznymi warstwami złóż, gliny, piasku, 
żwiru. Dzięki temu pod względem biologicznym jest krystalicznie czysta.
W celu uzyskania pełnej wiedzy na temat jakości naszej wody ,została ona
przebadana przez specjalistyczne laboratorium pod kątem pełnego składu
chemicznego – mineralizacji, aby można ją było porównać z wodami
sprzedawanymi jako wody stołowe ,źródlane, mineralne, lecznicze.
Badania potwierdziły, że nasza woda ma doskonałą – optymalną
mineralizację, gdyż łączna ilość substancji mineralnych wynosi 679mg/l.
(minerały 270 mg/l. – wodorowęglan 409 mg/l.)

Nasza woda jest porównywalna co do mineralizacji ( zawartości substancji
mineralnych rozpuszczonych w wodzie ) do Cisowianki -750 mg/l.,
Nałęczowianki -650 mg/l. , Nałęczów Zdrój-630 mg/l., Rabka Zdrój-690mg/l.,
Perła Krynicy 604 mg/l. W sprzedaży detalicznej z uwagi na zawartość minerałów
wody można podzielić na źródlane do 500 mg/l, minerale 500-1000 mg/l, wysoko
zmineralizowane powyżej 1000 mg/l., lecznicze ( wapienne siarkowe itp.)
Naszą wodę wyróżnia od innych wód minerał , który odgrywa wyjątkowo
ważną
rolę w organizmie człowieka –krzem w ilości 42 mg/l. Jest to ilość
rzadko spotykana w wodach mineralnych będących w sprzedaży. Krzem
nazywany pierwiastkiem życia , jest integralnym składnikiem każdej komórki
naszego organizmu i odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu człowieka przy życiu.
Wpływa na komunikacje miedzy mózgiem a komórkami.
Krzem spowalnia proces starzenia ,świetnie pielęgnuje skórę i wzmacnia
włosy.
Dzienne zapotrzebowanie organizmu na krzem wynosi 20-40 mg/ l.
Wystarczy wypić 0,5-1 litr naszej wody aby zabezpieczyć optymalną ilość
tego
pierwiastka niezbędną naszemu organizmowi.
Takie walory posiada woda bezpośrednio pobierana z sieci, gdyż gotowanie,
filtrowanie, dłuższe przechowywanie powoduje, że jej wartości prozdrowotne
dla organizmu są znacznie ograniczone.
Warto, aby te walory naturalne naszego miasta odpowiednio zagospodarować
z korzyścią dla zdrowia ,urody ,finansów naszych mieszkańców oraz poprawy
czystości naturalnego środowiska.
Wiedza o doskonałych właściwościach naszej wody, odpowiednio wykorzystana,
może być również bardzo dobrą promocją miasta, oraz szansą na pozyskanie
inwestorów którzy wykorzystają walory naszego bogactwa naturalnego.

Pijmy wodę mineralną prosto z kranu.


mineraly w wodzie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Remont cząstkowy nawierzchni ulic przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej lub remontera na terenie Miasta Krasnystaw” prowadzonego w formie zapytania ofertowego.
[szczegóły]
Termin składania ofert - 09.07.2019., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert - 09.07.2019., godz. 10:15 
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Burmistrz Krasnegostawu oraz Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie mają zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie II: ul. Witosa.” (ul. Witosa do granicy aglomeracji, ul. Jabłonkowa, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Polna, ul. Makowa, ul. Kickiego, ul. Kółkowa, ul. Bohaterów Września, ul. Wójta Stanisława, ul. Wiśniowa, ul. Gołębia, ul. Kwiatowa), które odbędzie się 24.05.2019 r. o godzinie 14.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie.

Program:

  • godz. 14.00 – Uroczyste otwarcie inwestycji (skrzyżowanie ulic Wójta Stanisława –  Stokowa)
  • godz. 14.20 – Powitanie uczestników uroczystości (sala gimnastyczna)
  • godz. 14.30 – Prezentacja inwestycji
  • godz. 14.45 – Wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu i zaproszonych Gości
  • godz. 15.00 – Przedstawienie mieszkańcom procedury oraz warunków technicznych podłączenia się do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej
  • godz. 15.15 – Poczęstunek
zaproszenie plakat witosa Custom 

 

Już w czerwcu tego roku, kolejni Mieszkańcy miasta Krasnystaw zyskają możliwość podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, wykonywanej dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krasnystaw i pozyskanym środkom finansowym z Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Sukcesywnie realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie i Wykonawcę robót: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Spółka z o.o. – Lidera Konsorcjum, Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE” Sp. z o.o.- Partnera Konsorcjum oraz firmę HYDROTERM Sp. z o.o. – Partnera Konsorcjum - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II” pozwoli na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej posiadłości zlokalizowanych przy: ul. Witosa - do granicy aglomeracji, ul. Ułańskiej, ul Bławatnej, ul. Wiśniowej, ul. Kwiatowej, ul. Gołębiej, ul. Polnej, ul. Kółkowej, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowej, ul. Makowej, ul. Bohaterów Września oraz ul. Wójta Stanisława.

Dzięki realizacji ww. Kontraktu, wchodzącego w zakres Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” miasto Krasnystaw zyska kolejne 11 489mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 2284mb kanalizacji ciśnieniowej, a także 20 przepompowni przydomowych oraz 5 przepompowni sieciowych.

 

 DSCN0253  DSC 0051  DSCN0293 DSCN0575
DSCN0260
 
DSCN0363  DSCN0710   DSCN0582