Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie”.

Termin sładania ofert:  29.11.2017 do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:  29.11.2017 do godz. 11:10.
[szczegóły]
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.11.2017  [szczegóły] 
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego dla PGK Spółka z o.o. za rok obrotowy 2017." Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:  29.11.2017 r. godz. 14.00 [szczegóły] 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na "Wymianę odcinka sieci wodociągowej DN 100 w ulicy Zawieprze". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:  4.12.2017 r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:    4.12.2017 r. godz. 11.15
[szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie
ofertowe na "Zakup i dostawę listew do ławek dla Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie".
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z
regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert: 20.10.2017 r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 20.10.2017 r. godz. 11.15

[szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie
ofertowe na zadanie "Remont cząstkowy przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów za
pomocą skrapiarki przewoźnej lub remonterana ulicach Miasta Krasnystaw"
.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składani ofert: 19.10.2017 r. godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: 19.10.2017 r. godz. 11.15

[szczegóły]

Odpowiedzi na zapytania z dnia 13.10.2017 r. [szczegóły]

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 13.10.2017 r. [szczegóły]

Odpowiedzi na zapytania z dnia 17.10.2017 r. [szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. [szczegóły]