Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

baner redni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie realizuje Projekt
pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków
w Krasnymstawie", który jest największym projektem inwestycyjnym w dziedzinie gospodarki
wodno-ściekowej realizowanym w Krasnymstawie. [więcej]

                                               studnia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie"Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:   01.02.2018 r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:     01.02.2018 r. godz. 11.15
[szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje że, od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące segregacji odpadów na terenie Miasta Krasnystaw. Od tej pory segregujemy odpady komunalne na cztery frakcje.
Informacja jak prawidłowo rozdzielać odpady -  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że odbiór choinek z zabudowy wielorodzinnej odbędzie się w dniach 19 styczeń i 5 luty 2018 r. Choinki należy ustawiać obok wiat śmietnikowych. Uprasza się o nie wrzucanie choinek do pojemników na odpady. Choinki wystawione do odbioru są traktowane jako frakcja odpadów biodegradowalnych i muszą być pozbawione wszelkich lampek i ozdób wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru, metalu i szkła.

baner maly

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony
na "Rozbudowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II:
ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji; ul. Ułańska; ul. Bławatna; ul. Wiśniowa;
ul. Kwiatowa; ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa; ul. Kickiego; ul. Jabłonkowa;
ul. Makowa; ul. Bohaterów Września; ul. Wójta Stanisława)" 
realizowany w ramach
projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni
ścieków w Kranymstawie".
 

[szczegóły]

Termin składania ofert: 4.01.2018 r. godzina 11.00
Wyjaśnienia nr 1 z dnia 08.12.2017r.  [szczegóły]
Wyjaśnienia nr 2 z dnia 08.12.2017r[szczegóły]
Wyjaśnienia z dnia 20.12.2017r  [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły] 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [szczegóły]