Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

pgk ue fundusze top

W związku z oddaniem do użytku ostatniego etapu rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w  Krasnymstawie, przypominamy o uproszczonej procedurze
podłączenia nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej dla n/w zadań:

- Zadanie I    - ul. Kościuszki (i boczne)
- Zadanie II   - ul. Witosa (i boczne)
- Zadanie III  - ul. Stokowa (i boczne)
wybudowanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa kanalizacji
nitarnej wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” 

[szczegóły]

W miesiącu siepiniu 2018 r. - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie uruchomiło dla swoich Klientów Internetowe Biuro Obsługi Klienta
- iBOK. Biuro umożliwia łatwy i prosty kontakt z Biurem Obsługi Klienta oraz działem
Finansowo-Księgowym przedsiębiorstwa. Od teraz każdy mieszkaniec posiadający
dostęp do internetu może zalogować się do sytemu by sprawdzić obecny stan konta,
wystawione faktury oraz podstawowe informacje odnoszące się do posiadanej umowy
na wodę i ścieki lub inne usługi świadczone przez spółkę.
[czytaj więcej] 

Burmistrz Krasnegostawu oraz Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie mają zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie inwestycji pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie – Zadanie II: ul. Witosa.” (ul. Witosa do granicy aglomeracji, ul. Jabłonkowa, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Polna, ul. Makowa, ul. Kickiego, ul. Kółkowa, ul. Bohaterów Września, ul. Wójta Stanisława, ul. Wiśniowa, ul. Gołębia, ul. Kwiatowa), które odbędzie się 24.05.2019 r. o godzinie 14.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie.

Program:

  • godz. 14.00 – Uroczyste otwarcie inwestycji (skrzyżowanie ulic Wójta Stanisława –  Stokowa)
  • godz. 14.20 – Powitanie uczestników uroczystości (sala gimnastyczna)
  • godz. 14.30 – Prezentacja inwestycji
  • godz. 14.45 – Wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu i zaproszonych Gości
  • godz. 15.00 – Przedstawienie mieszkańcom procedury oraz warunków technicznych podłączenia się do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej
  • godz. 15.15 – Poczęstunek
zaproszenie plakat witosa Custom 

 

Już w czerwcu tego roku, kolejni Mieszkańcy miasta Krasnystaw zyskają możliwość podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej, wykonywanej dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krasnystaw i pozyskanym środkom finansowym z Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Sukcesywnie realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Krasnymstawie i Wykonawcę robót: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Spółka z o.o. – Lidera Konsorcjum, Inwestycje Liniowe „INVEST-LINE” Sp. z o.o.- Partnera Konsorcjum oraz firmę HYDROTERM Sp. z o.o. – Partnera Konsorcjum - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II” pozwoli na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej posiadłości zlokalizowanych przy: ul. Witosa - do granicy aglomeracji, ul. Ułańskiej, ul Bławatnej, ul. Wiśniowej, ul. Kwiatowej, ul. Gołębiej, ul. Polnej, ul. Kółkowej, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowej, ul. Makowej, ul. Bohaterów Września oraz ul. Wójta Stanisława.

Dzięki realizacji ww. Kontraktu, wchodzącego w zakres Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” miasto Krasnystaw zyska kolejne 11 489mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 2284mb kanalizacji ciśnieniowej, a także 20 przepompowni przydomowych oraz 5 przepompowni sieciowych.

 

 DSCN0253  DSC 0051  DSCN0293 DSCN0575
DSCN0260
 
DSCN0363  DSCN0710   DSCN0582

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” prowadzonego w formie zapytania ofertowego. [szczegóły]
Termin składania ofert - 25.03.2019., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert - 25.03.2019., godz. 10:15
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły] 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  [szczegóły]