Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie „Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadów na prasie taśmowej w oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:   19.04.2018 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:     19.04.2018 r. godz. 11:15.
[szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

                                     awaria logo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spólka z o.o. w Krasnymstawie infromuje,
że w związku z wystąieniem awarii sieci wodociągowej w dniu 22.03.2019 r.nastąpi
przerwa w dostawie wody w ulicach: Sikorskiego (od skrzyżowania z ulcą Piłsudskiego,
do skrzyżowania z ulicą Konopnickiej, J. Piłsudskiego (od skrzyżowania z ulicą
Sikorskiego do Placu 3 - go Maja), ulica Oleszczyńskiego.
Przewidywany czas usunięcia awarii około 4 - 5 godzin.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie „Zakup i dostawa listew do ławek dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:   28.03.2018 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:     28.03.2018 r. godz. 11:15.
[szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szeczgóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie „Sukcesywna dostawa kruszywa na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2018 r.”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:   26.03.2018 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:     26.03.2018 r. godz. 11:15.
[szczegóły]

Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie"Promocja projektu pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:   27.03.2018 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:     27.03.2018 r. godz. 11:15.
[szczegóły]

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.03.2018 r. [szczegóły]
Wyjaśnienia z dnia 16.03.2018r.  [szczegóły]

Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]