Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

baner maly

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony
na "Rozbudowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II:
ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji; ul. Ułańska; ul. Bławatna; ul. Wiśniowa;
ul. Kwiatowa; ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa; ul. Kickiego; ul. Jabłonkowa;
ul. Makowa; ul. Bohaterów Września; ul. Wójta Stanisława)" 
realizowany w ramach
projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni
ścieków w Kranymstawie".
 

[szczegóły]

Termin składania ofert: 4.01.2018 r. godzina 11.00
Wyjaśnienia nr 1 z dnia 08.12.2017r.  [szczegóły]
Wyjaśnienia nr 2 z dnia 08.12.2017r[szczegóły]
Wyjaśnienia z dnia 20.12.2017r  [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły] 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na "Sukcesywną dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2018 r.". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:  16.01.2018 r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:    16.01.2018 r. godz. 11.15
[szczegóły] 
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły] 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń PGK Spółka z o.o. w Krasnymstawie"

Termin składania ofert: 11.12.2017 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert:   11.12.2017  godz. 11:10
[szczegóły] 
Wyjaśnienia z dn. 07.12.2017 r. [szczegóły] 
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły] 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  [szczegóły] 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sółka z o.o. w Krasnymstawie ponownie ogłasza przetarg nieograniczony na „Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie”.

Termin sładania ofert:  8.12.2017 do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:  8.12.2017 do godz. 11:10.
[szczegóły] 
Informacja o unieważnieniu postępowania[szczegóły]

baner maly

W dniu 25 października 2017 r. Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDOMONT" Spółka z o.o.
z Rzeszowa rozpoczeła prace związane z budową kanalizacji sanitarnej - Zadanie I
ul. Kościuszki (ul. Kościuszki do granicy aglomeracji; ul. Łąkowa; ul. Topolowa;
ul. Bociania; ul. Polewana) realizowane w ramach porjektu "Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie".

foto kosciuszki 1

foto kosciuszki 2

foto kosciuszki 3

foto kosciuszki 4