Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż grobowców monolitycznych dla Cmentarza Komunalnego w Krasnymstawie”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:  14.06.2018 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:    14.06.2018 r. godz. 11:15.   [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły] 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  [szczegóły]

baner maly

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony
na "Modernizację gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków" realizowany w
ramach projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni
ścieków w Krasnymstawie". [szczegóły]

Termin składania ofert: 3.07.2018 r. godz. 10.00  -  Nieaktualny
UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 10.07.2018 godz. 10:00. - Nieaktualny
UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 20.07.2018 godz  10:00. -
Aktualny
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zamówienie sektorowe, przetarg nieograniczony na „Przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Szymonowicza w Krasnymstawie" .Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:     6.06.2018 r. godz. 9:00.
Termin otwarcia ofert:      6.06.2018 r. godz. 9:15.
[szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły] 
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie infrmuje, że
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Lublinie - organ regulacyjny Decyzją nr LU.RET.070.1.16.2018.PW
z dnia 25 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w dniu 21.05.2018 r. zatwierdził taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta
Krasnystaw na okres 3 lat.
Taryfa wchodzi w życie w dniu 29.05.2018 r.

[Decyzja]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na „Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw  – nakładki asfaltowe”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:   29.05.2018 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:     29.05.2018 r. godz. 11:15.
[szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Informacja o unieważnieniu postępowania [szczegóły]