Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Renowacja dwóch studni głębinowych zlokalizowanych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Krasnymstawie”.  [szczegóły]
Termin składania ofert:  24.05.2021r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:    24.05.2021r. godz. 10:15
Informacja z otwarcia ofert [szczegły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie Oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie realizowanej w ramach przedsięwzięcia związanego z modernizacją gospodarki osadowej Oczyszczalni.  [szczegóły]
Termin składania ofert:  17.05.2021r. godz. 10:00   
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego pojazdu ciężarowego typu bramowiec dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”. [szczegóły]
Termin składania ofert:  05.05.2021r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:    05.05.2021r. godz. 11:00
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 27.04.2021r.  [szczegóły]  
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 28.04.2021r.  [szczegóły]  
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 29.04.2021r   [szczegóły]   
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia  [szczegóły]  
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]
Ogłoszenie o wyniku postępowania [szczegóły]

Szanowni klienci
Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
od dnia 31.03.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. będzie czynny:
- poniedziałek - piątek w godzinach od 14:00 do 18:00
- sobota w godzinach od 9:00 do 13:00
Wyżej wymienione działania mają na celu ograniczenie do minimum
potencjalnego zagrożenia oraz zapewnienie ciągłości świadczonych
dla Państwa usług odbioru i zagospodarowania odpadów.
Dane kontaktowe:
Siedziba Spółki ul. Piekarskiego 3 – telefon 82 576 23 76
Zakład Oczyszczania i Dróg ul. Piłsudskiego 54 - telefon 82 576 40 26

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki z zabudową bramową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie”.[szczegóły]
Termin składania ofert:  02.04.2021 godz. 10:00.  NIEAKTUALNY
Termin otwarcia ofert:   02.04.2021 godz. 11:00.  NIEAKTUALNY
UWAGA - zmiana terminu składania ofert:
Nowy termin składnia ofert: - 12.04.2021 r. godz. 10.00  

Nowy termin otwarcia ofert: - 12.04.2021 r. godz. 11.00   
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  [szczegóły]  
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]