Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie"Sukcesywna dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2018 r.". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:   22.02.2018 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:     22.02.2018 r. godz. 11:15.
[szczegóły] 
Wyjaśnienia z dnia 19.02.2018 [szczegóły]
Wyjaśnienia z dnia 20.02.2018 [szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Informacja o unieważnieniu postępowania [szczegóły]

baner redni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie realizuje Projekt
pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków
w Krasnymstawie", który jest największym projektem inwestycyjnym w dziedzinie gospodarki
wodno-ściekowej realizowanym w Krasnymstawie. [więcej]

                                               studnia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie"Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie". Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:   01.02.2018 r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:     01.02.2018 r. godz. 11.15
[szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie informuje że, od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące segregacji odpadów na terenie Miasta Krasnystaw. Od tej pory segregujemy odpady komunalne na cztery frakcje.
Informacja jak prawidłowo rozdzielać odpady -  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że odbiór choinek z zabudowy wielorodzinnej odbędzie się w dniach 19 styczeń i 5 luty 2018 r. Choinki należy ustawiać obok wiat śmietnikowych. Uprasza się o nie wrzucanie choinek do pojemników na odpady. Choinki wystawione do odbioru są traktowane jako frakcja odpadów biodegradowalnych i muszą być pozbawione wszelkich lampek i ozdób wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru, metalu i szkła.