Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na „Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw  – nakładki asfaltowe”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:   29.05.2018 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:     29.05.2018 r. godz. 11:15.
[szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Informacja o unieważnieniu postępowania [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na „Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw  – nakładki asfaltowe”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:   10.05.2018 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:     10.05.2018 r. godz. 11:15.
[szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w Krasnymstawie w ulicy Nadwieprzańskiej – Etap II”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:   19.04.2018 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert:     19.04.2018 r. godz. 10:15.
[szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  [szczegóły]

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie „Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadów na prasie taśmowej w oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

Termin składania ofert:   19.04.2018 r. godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert:     19.04.2018 r. godz. 11:15.
[szczegóły]
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [szczegóły]

                                     awaria logo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spólka z o.o. w Krasnymstawie infromuje,
że w związku z wystąieniem awarii sieci wodociągowej w dniu 22.03.2019 r.nastąpi
przerwa w dostawie wody w ulicach: Sikorskiego (od skrzyżowania z ulcą Piłsudskiego,
do skrzyżowania z ulicą Konopnickiej, J. Piłsudskiego (od skrzyżowania z ulicą
Sikorskiego do Placu 3 - go Maja), ulica Oleszczyńskiego.
Przewidywany czas usunięcia awarii około 4 - 5 godzin.

Za utrudnienia przepraszamy.