Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

bip

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na „Sprzedaż używanego samochodu ciężarowego RENAULT MASCOTT przystosowanego do wywozu odpadów komunalnych”. [szczegóły]
Termin składania ofert: 06.11.2019 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  06.11.2019 godz. 10:15.  
Informacja o unieważieniu postępowania  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony na „Sprzedaż używanego samochodu ciężarowego STAR 1142 przystosowanego do wywozu odpadów komunalnych”[szczegóły]
Termin składania ofert: 28.10.2019 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  28.10.2019 godz. 10:15.
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie za rok 2019 oraz za rok 2020” prowadzonego w formie zapytania ofertowego. [szczegóły]
Termin składania ofert - 09.10.2019., godz. 11:00.  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Remont nawierzchni ulic na terenie Miasta Krasnystaw – nakładki asfaltowe” prowadzonego w formie zapytania ofertowego.  [szczegóły]
Termin składania ofert - 27.09.2019., godz. 9:00
Termin otwarcia ofert - 27.09.2019., godz. 9:15 
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]
Informacja o unieważnieniu postępowania  [szczegóły]

baner maly

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie
ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację gospodarki osadowej
na oczyszczalni ścieków 
w Krasnymstawie - Etap I" realizowany w ramach
projektu "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją
oczyszczalni ścieków w Kranymstawie".
 

[szczegóły]

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 6.09.2019 r. [szczegóły]
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.09.2019 r. [szczegóły]
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 13.09.2019 r. [szczegóły]

UWAGA:
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami do SIWZ z dnia 6.09.2019 r. zmianie
uległy załączniki:
Załącznik Nr 1 - formularz oferty; Tom II SIWZ - projekt umowy;
Tom III SIWZ - OPZ_PFU; Tom IV SIWZ - Preambuła do wykazu cen

Termin składania ofert: 24.09.2019 r. godzina 9.00
Termin otwarcia ofert:   24.09.2019 r. godzina 12.00
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  [szczegóły]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_DZUUE_BZP   [szczegóły]   
Sprosotowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  [szczegóły]