Pogotowie
wodno-kanalizacyjne

Czynne całą dobę

logo iBok

www jrp baner

www jrp baner

Woda = życie

Codziennie. Niezmiennie.

slider big jesien

biuletyn informacji publicznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że odbiór choinek z zabudowy wielorodzinnej odbędzie się w dniach   
19 stycznia i 2 luty 2022 r. Choinki należy ustawiać obok wiat śmietnikowych. Uprasza się o nie wrzucanie choinek do pojemników na odpady. Choinki wystawione do odbioru są traktowane jako frakcja odpadów biodegradowalnych i muszą być pozbawione wszelkich lampek i ozdób wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru, metalu i szkła.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza przetarg nieograniczony dla zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.”  [szczegóły]
Termin składania ofert: 18.01.2022  godz. 11:00  NIEAKTUALNY
Termin otwarcia ofert:   18.01.2022  godz. 11:15  NIEAKTUALNY   

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert:
Nowy termin składania ofert:   20.01.2022 r. godz. 11:00
Nowy termin otwarcia ofert:     20.01.2022 r. godz. 11:15   

UWAGA:
Wyjaśnienia z dnia 13_01_2022 [szczegóły]
Nowa "SIWZ_ZS_ZO_01_2022_po zmianie_13_01_2022" [szczegóły]
Nowe "Ogloszenie_o_przetargu_Zaproszenie_do_skladania_ofertZO_ZS_01_2022_po zmianie_13_01_2022" [szczegóły]
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia  [szczegóły]    
Informacja z otwarcia ofert  [szczegóły]   
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZS_ZO_01_202Z   [szczegóły]

Szanowni klienci
Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
od dnia 3.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. będzie czynny:
- poniedziałek - piątek w godzinach od 7:00 do 15:00
- sobota w godzinach od 9:00 do 13:00

Dane kontaktowe:
Siedziba Spółki ul. Piekarskiego 3 – telefon 82 576 23 76
Zakład Oczyszczania i Dróg ul. Piłsudskiego 54 - telefon 82 576 40 26

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie ogłasza
przetarg nieograniczony na: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów
służbowych oraz maszyn i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Krasnymstawie".  [szczegóły]   

Termin składania ofert: 4.01.2022 r. godz. 11:00 NIEAKTUALNY
Termin otwarcia ofert:   4.01.2022 r. godz. 12:00 NIEAKTUALNY

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert:
Nowy termin składania ofert:   10.01.2022 r. godz. 11:00
Nowy termin otwarcia ofert:     10.01.2022 r. godz. 12:00

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie uprzejmie
informuje, że w związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych, zmuszeni jesteśmy do zmiany cen usług wywozu odpadów
komunalnych obowiązujących od dnia 01 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym od dnia 01 stycznia 2022 r. obowiązywać będą następujące
ceny:

1. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110, SM 120 (1 szt.) lub workach 120l (1 szt.)
    z 19,80 zł netto na 23,00 zł + 8% VAT;
2. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 110, SM 120 (1 szt.) – selektywna zbiórka
    odpadów komunalnych
    z 14,00 zł netto na 16,00 zł + 8% VAT;
3. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 (1 szt.)
    z 39,60zł netto na 45,00 zł + 8 % VAT;
4. Wywóz odpadów w pojemnikach SM 240 (1 szt.)- selektywna zbiórka odpadów
    komunalnych 
    z 28,00 zł netto na 30,00 zł + 8% VAT;
5. Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3)
    z 86,70zł netto na 100,00 zł + 8% VAT:
6. Wywóz odpadów w pojemnikach 1,1 m3 (zł/m3)- selektywna zbiórka odpadów
    komunalnych
    z 52,00zł netto na 60,00 zł + 8% VAT;
7. Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 (zł/m3)
    z 77,90 zł netto na 90,00 zł + 8% VAT;
8. Wywóz odpadów biodegradowalnych w workach 120l ( 1szt.)
    z 9,50 zł netto na 11,00 zł +8% VAT;

Z uwagi, że zmiana cennika wynika z obiektywnych przyczyn niezależnych
od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie
liczymy na dalszą dobrą współpracę z odbiorcami naszych usług.